mindcyber 1 year ago

เหลี่ยมกลมไหวนิ่ง

พระพุทธจี้กง

      เหลี่ยมคือสี่ด้านแปดเหลี่ยม สี่ด้านคือด้านหน้า ตรงข้าม ด้านซ้าย ด้านขวา คือสี่หน้าของโป๊ยก่วย แปดเหลี่ยมก็คือแปดมุมของโป๊ยก่วย ทรงเหลี่ยมนั้นคือเรียบ เรียบนั้นคงที่ ทรงกลมคือกลมเกลี้ยงไม่มีมุมไม่มีแง่ ทุกด้านเหมือนกันหมดไม่แตกต่างไม่ติดขัด จักรวาลเป็นทรงกลม อากาศเป็นเหลี่ยม ฟ้าดินทั้งหมดด้านนอกเหลี่ยมด้านในกลม

          ไหวคือการกระทำก็หมายถึงการก้าวไปข้างหน้า  นิ่งคือความปลอดภัยหยุดอยู่  หมายถึงคงที่  ดังนั้นการไหวคือผลของความกลม ความนิ่งก็คือผลของทรงเหลี่ยม ของอะไรที่กลมก็ไหวง่ายมีวิสัยไหลและหมุน การนิ่งย่อมปลอดภัย เพราะมีมุมมีแง่จีงคงที่  กลมแม้จะไหวง่ายดังนั้นต้องสร้างให้การเคลื่อนที่มีทิศทาง  เหมือนล้อมีดุมซึ่งจะบังคับทิศทางได้ การเคลื่อนที่ที่ไม่มีทิศทาง  เรียกว่า  การเคลื่อนที่อย่างสับสน ทรงเหลี่ยมแม้จะนิ่งง่าย  ก็ควรให้การคงที่สามารถเป็นสมาธิ เป็นสมาธิแล้วก็สามารถเกิดปัญญา ดังนั้นภายในนิ่งภายนอกไหว ภายในเหลี่ยมภายนอกกลม หากเป็นคนเป็นเช่นนี้นั้นก็เกือบจะใกล้แล้ว


0
453
ผัดพริกขิงถั่ว

ผัดพริกขิงถั่ว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

อริโยวาทฮ้งกึงเซี่ยโจ้ว

1654918052.jpg
mindcyber
10 months ago

ตะพาบน้ำตอบแทนพระคุณ

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
video

พระโอวาท เพลง กู้ญาณคืนผิงซัน

admin
mindcyber
1 year ago

สัมฤทธิ์ผลเพราะตั้งใจจริง

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago