mindcyber 2 years ago

2.ละเว้นการกล่าววาจาไม่สุภาพ อย่ามีปฏิกิริยาโต้ตอบ อย่าเปรียบเทียบกับผู้อื่น

อะไรเรียกว่าละเว้นการเปรียบเทียบ พวกเจ้าแต่ละคนล้วนฝากความหวังอย่างมากต่อความสำเร็จของสามี เอาความสำเร็จของคนอื่นมาเปรียบเทียบกับสามีของเจ้า เอาความสำเร็จของคนอื่นมาเทียบกับภรรยาของเจ้า กดดันจนสามีของเจ้าแทบหายใจไม่ออก เจ้าควรจะดำรงชีวิตด้วยตัวของตัวเอง ไม่ต้องเปรียบเทียบกับผู้อื่น จะต้องยกระดับศิลปการดำรงชีพให้ถึงขั้นสูงสุด จะเสพสุขศิลปการดำรงชีพของตนเอง ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ปัจจุบันสามีทำงานช่างปูน ก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ จะเป็นข้าราชการ หรือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส) ก็ดำรงชีวิตอยู่เช่นกัน การกินก็เป็นอาหารเหล่านั้นเหมือนกัน เพียงแต่ชื่อเสียงตำแหน่งต่างกันเท่านั้น มันก็ผ่านไปวันๆเหมือนกัน ทำไมจึงต้องไปเปรียบเทียบกับเขา? การเปรียบเทียบกับชาวบ้านก็มีใจสูงต่ำ จิตใจก็จะไม่สมดุลย์


พุทธะคืออะไร? อารมณ์ สติสัมปชัญญะ สามารถสมดุลย์กัน เวไนยล้วนมีแต่อารมณ์ เพราะฉะนั้น พวกเจ้าจึงชอบชมรายการทีวี เรื่องอารมณ์ต่างๆ เวไนยมีอารมณ์มากกว่าสติสัมปชัญญะ เพราะฉะนั้นพวกเจ้าจึงมีแต่อารมณ์เป็นที่ตั้ง ภรรยาชอบใช้อารมณ์เสมอ สามีก็ใช้อารมณ์เสมอ ไม่สามารถสมดุลย์กัน ต้องชมสามีของเจ้าบ่อยๆ ว่าเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้ให้ความสุขสมบูรณ์ในครอบครัว ต้องขอบคุณภรรยาเจ้า ที่ได้ดูแลครอบครัวอย่างดี เป็นแม่ศรีเรือน เป็นภรรยาที่ดีของสามี เป็นแม่ที่ดีของลูก ขอบคุณซึ่งกันและกันเสมอ เรียกว่าละเว้นจากการเปรียบเทียบ อย่าไปเปรียบเทียบกับชาวบ้าน คนอื่นเขาขับรถเบนซ์ รถเก๋ง ก็เป็นเรื่องของชาวบ้าน เจ้ามีรถเครื่อง 50 ซี.ซี ก็นับว่าดีเเล้ว ต้องรู้จักมีความพอใจตามอัตภาพในการดำรงชีพของตนเอง ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่น คือความสุข ข้อที่2

0
641
เล่าปี

เล่าปี

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

พิการเพราะทำลายพระพุทธูรป

วิญญาณคนดี

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago

ทางแห่งการบำเพ็ญ

อริยเจ้าคูเชียงชุน

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
ฮัวท้อ ( หมอเทวดา )

ฮัวท้อ ( หมอเทวดา )

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

กฎสวรรค์หมวดสัจจะ

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago