mindcyber 1 year ago

ลืมตน

เซียนหลี่ทิไกว้

ใจตนร้อนหนาว             โลกอนิจจัง                    ขึ้นเขาเอาเงิน                ลงน้ำเอาชีวิต

ถึงคราวอับจน                โอบกอดพุทธบาท          ปลอดภัยหมดเรื่อง          ลืมบุญคุณทุกอย่าง

ข้ามคลองรื้อสะพาน       กลับกลายเป็นศัตรู          มุ่งสอพอผู้มีอำนาจ         เติมน้ำมันใส่ไฟ

ใจคนน่ากลัว                  คิดชั่วง่ายนัก                  โลกนี้วุ่นวาย                  ก็เพราะเหตุนี้

ดังนั้นจึงทรง                 เขียนคำเตือนโลก           ศาสนาให้ทำดี                หวังคนบนโลก

ควรรู้บาปบุญ                 ละชั่วสู่ดี                       มหาธรรมราบเรียบ         ยังมีโอกาส

           เจริญพร!

0
513

ผลของการคบเพื่อนไม่เลือก

นาย ก. มีลูกเมียแล้ว แต่ไม่ยอมทำงานทำการ ชอบไปมั่วสุมกับเพื่อน เที่ยวอบายมุขต่าง ๆ จนติดเป...

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
video

การ์ตูนอนิเมชั่น เรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตอนประโยชน์ที่...

admin
mindcyber
1 year ago

นางฟ้าองค์ที่ 5

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

พิมพ์หนังสือธรรมเลยรอดตาย

ที่เมืองไถจง นาย ก. ขาพิการตั้งแต่เด็ก แต่ขยันขันแข็งในการทำมาหากิน จึงมีฐานะค่อนข้างดี เม...

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
หลนเต้าเจี้ยวเจ

หลนเต้าเจี้ยวเจ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago