mindcyber 5 months ago

คีตเตือนโลก

ไต้ซือหำซัว

      ฝุ่นโลกีย์คลื่นขาวแสนเวิ้งว้าง                   ทนอดสูอ่อนละมุนคือโอสถ

สุดแต่โอกาสสัมพันธ์อิงเวลา                                ก็พอปลอดภัยไปตามกาล 

           อย่าทำให้ขุ่นข้องพื้นนาใจ                        อย่านินทาความไม่ดีของชาวบ้าน

เฝ้าระวังอย่าให้มีอารมณ์                                      การงานควรปรึกษาให้อดทน

           เมื่อเห็นสายหน้าไม้ตรึงสายมักขาดก่อน     เห็นมีดคมปากมักก่อเรื่อง

ฆาตเคราะห์เพราะปากคอว่าง                               ทุกข์ภัยเพราะใจเร้าร้อน

           อย่าถือเขาถือเราเอาผิดถูก                         วิจารณ์ว่าดีเลวไปทำไม

โลกนี้บกพร่องขาดแหว่งมาก                               เพียงมีปลอดภัยไม่อนิจจัง

           เสียเปรียบไปบ้างมักได้ไม่ติดขัด               ผ่อนปรนให้เขาสักหน่อยจะเป็นไร

ฤดูผลิก็จะได้เห็นใบผลิเขียว                                 ฤดูร่วงก็เห็นเบญจมาสเหลืองอร่าม

           ความรุ่งเรืองพูนสุข ฝันยามสาม              ความร่ำรวยก็เหมือนน้ำแข็งเดือนเก้า

แก่เจ็บตายเกิดใครทดแทนได้                               เปรี้ยวหวานขมเผ็ดลิ้มรสเอง

           ถึงแม้คนจะวางแผนเฉียบแหลม               สุดแต่ฟ้าประทานมีกำหนด

ตีสนิทคดโกงโลภโทสะลงนรก                            ยุติธรรมเที่ยงตรงคือสวรรค์

           เพราะตัวหอมชะมดจึงตายก่อน                ตัวหม่อนมีไหมมากจึงตายเร็ว

อันแรกปลุกประสาทยากระเพาะ                           สองชั่วโมงดีกับสองแกงเก่า

           ตอนมีชีวิตวุ่นวายใจไปเปล่าๆ                   ตายแล้วมือทั้งคู่ก็ว่างเปล่า

เศร้าใจดีใจพบกันจากกันเจือยแจ้วทุกเช้า                อายุสั้นหมดสิ้นวุ่นวายทุกวัน

           หยุดแก่งแย่งเอาชนะกัน                          โง่เง้าทั้งชีวิตเป็นละครฉากหนึ่ง

ฉับพลันกลองปี่ชีวิตหยุด                                     ก็ไม่รู้ว่าที่ใหนคือบ้านเกิด

0
256

อริโยวาทโง้วมั่งอู้

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago
พระโพธิสัตว์กวนอิม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

ใจแม่ถวิลหา

พระองค์ธรรมมารดาแห่งสระทิพย์

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

คติธรรมเตือนโลก

พระเจ้เฮี้ยงเทียน(เจ้าพ่อเสือ)

1654918052.jpg
mindcyber
1 month ago

ไร้ตำแหน่งลุสัจธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago