mindcyber 3 months ago

รักษ์กุลสตรี

ราชินีง้อเซียนโกว

พระนางง้อบำเพ็ญกุลสตรี          รักศักดิ์ศรีฟ้าซาบซึ้งเมตตา

สำเร็จเซียนสู่สระทิพย์หรรษา       เกิดมาเป็นมนุษย์กตัญญู

อริยผลเหนือกาจญ์ปทุมา             รักษาจารีตประเพณ๊

รักตัวสงวนนางไร้ราคี                 เพิ่มราศรีเกียรติยศวงศ์ตระกูล

    ทางแห่งมนุษย์ ต้องรู้จักเหตุผลความเป็นมา มนุษย์อยู่เหนือสรรพสิ่งควรเรียนคัมภีร์ของท่านขงจื้อ และเมิ่งจื่อ ปฏิบัติตามสามดูแล สี่คุณของหญิง รักษาห้าความสัมพันธ์ และคุณธรรมแปด เมื่อหญิงแต่งงานแล้ว ปฏิญาณต่อขุนเขาสัญญาต่อทะเลแล้ว เมื่อสูญเสียสามีกลางคัน ก็ต้องรักษาความเป็นกุลสตรีให้มั่นคง เคารพนับถือแม่ย่าพ่อปู่ และเสี้ยงดูบุตรธิดาให้ดี รักตัวสงวนนางให้บริสุทธิ์ให้มีศักดิ์ศรีขจรขจาย อย่าให้ความร่ำรวยทำลายความดีงามอย่าให้ความโก้หรูมาทำลายกุลสตรีต้องรักษาความเป็นกุลสตรีเอาไว้ เบื้องบนก็จะปกปัก ผีเจ้าก็คุ้มครอง

    กาลครั้งกระโน้นที่เมืองฉี ตระกูลจวงได้ออกรบจนตัวตาย ภรรยาเสียใจนอนหนุนศพสามี แล้วเข้าไปร้องไห้ที่กำแพงนานถึงสิบวันจนกำแพงพังทลายลงเธอครำครวญว่าจะให้ข้าพึ่งพิงที่ไหน เหนือขึ้นไปไม่มีพ่อ เบื้องกลางไม่มีสามี เบื้องล่างก็ไม่มีบุตร ภายในไม่มีที่พึ่งภายนอกไม่มีที่อิง ร้องไห้เวทนาคร่ำครวญไม่หยุดทำให้เทพเทวดาพากันสงสาร และด้วยการรักตัวสงวนนางอันเป็นความดียิ่งใหญ่ ทำให้ซาบซึ้งถึงเบื้องบน ความดีของนางทำให้ท่านเง็กเซียนยินดียกย่อง เมื่อสิ้นอายุขัย ก็ได้อริยผลสู่กาจญปทุม มีความสุขสบายเป็นอิสระ

    จึงหวังเหล่าสตรีควรเอาเป็นแบบอย่าง จะได้ไม่ต้องลงมาเวียนว่ายตายเกิด โลกมนุษย์เหมือนนรกคนเป็น บำเพ็ญให้พ้นอารมณ์เจ็ด หกกามารมณ์ให้นึกถึงอุทยานสวนท้อ สถิตย์เป็นเทพเซียน มีอิสระหรรษา จดจำเอาวไว้นะอ่านแล้วให้ศึกษาจนเข้าถึง


0
125

ข้อ 4. ความสุขก็คือ สามารถออมชอมกับคนที่มีความเห็นไม่ตรงกับเรา

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 5

อภิญญาร้องเพลงโปรดผู้คน ไม่ยึดติดล้มกระดานสู่นิพพาน

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago

เซ็นแห่งความกลมหลืนระหว่างมนุษย์

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

กฎสวรรค์หมวดกามคุณ

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago
เป็ดอบยอดผักเจ

เป็ดอบยอดผักเจ

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago