mindcyber 3 months ago

มหากุศล กับ กุศลน้อย

พระศาสดาแห่งเต๋า ไท้เสียงเล่ากุง

ทุกคนล้วนคิดแย่งให้ได้เกียรติยศ

ทุกคนล้วนคิดแย่งให้ได้ชื่อเสียง

ทุกคนล้วนคิดแย่งให้ได้ตำแหน่ง

ทุกคนล้วนคิดแย่งให้ได้อำนาจ

           มีแต่ท่านมหากุศลที่สามารถเอาใจที่ไม่มุ่งหวัง ด้วยใจไม่มุ่งหวังแสวงหาเกียรติยศ ชื่อเสียง ตำแหน่งและอำนาจ เขาถือหลักธรรมชาติไปดำเนินงาน น้อมตามครรลองแห่งคุณธรรมตอบสนองต่อเรื่องราว

           แต่ว่าผู้มีกุศลน้อยจะแตกต่างกัน ผู้กุศลน้อยจะแก่งแย่งเกียรติยศอันจอมปลอม แย่งชิงชื่อเสียงที่ไม่จริงอยู่เสาะหาตำแหน่งอันว่างเปล่าเป็นประจำ เข้าแลกกับอำนาจที่ไม่แน่นอนตลอดเวลา เหล่านี้คือการกระทำของผู้มีกุศลน้อย

           เมื่อประสบกับการกล่าวหาของผู้อื่น ความเข้าใจผิดของผู้อื่นการต่อว่าของผู้อื่น ก็จะอ้างเหตุผลมากลบเกลื่อนหักล้าง เหล่านี้คือการกระทำของผู้มีกุศลน้อย

แต่กับท่านมหากุหศลจะแตกต่างกัน ท่านมหกุศลสามารถรักษาใจอันแท้จริงให้คงอยู่เสมอ ไม่กระทำสิ่งอันหลอกลวง ดังนั้นจึงไม่ถูกกล่าวหากแต่ถ้าถูกกล่าวหาหรือเข้าใจผิดก็จะไม่กล่าวโทษออกตัว ดังนั้นท่านมหากุศลจะยกโทษที่ถูกกล่าวหา  ผู้มีกุศลน้อยจะยึดติดในเกียรติยศ

0
113

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต วางมือหมด

แปลโดยท่านพุทธทาส

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago
ผัดพริกขิงถั่ว

ผัดพริกขิงถั่ว

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
ผัดไทย

ผัดไทย

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
การทำซิ่วท้อ

การทำซิ่วท้อ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

ข้อ 8. ความสุขคือ อย่าให้มีความมักมากอยากได้เป็นกรรมสิทธิ์มากเกินไป

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago