mindcyber 3 months ago

สั่งสอนอบรม

พระพุทธจี้กง

มนุษย์สมัยเริ่มแรกมีจิตเดิมดีงาม ดุจทองดิบหินหยก สวยงามไร้จุดด่างเป็นความยอดเยี่ยม แต่เมื่อข้องโลกนานวันจิตค่อยๆ เปลี่ยนแปลงที่ใกล้ชาดสีจะแดง ที่ใกล้หมึกสีจะดำเหมือนเส้นไหมย้อมสี ย้อมเขียวก็สีเขียว ย้อมเหลืองก็สีเหลือง ถ้าไม่เข้มางวดอบรมเฝ้าวิตกสั่งสอน มีภัทราจารย์ให้โอวาทชักนำ อบรมให้ดีด้วยความจริงใจ มีกัลยาณมิตรคอยช่วยเหลือ มีระเบียบตักเตือนทุกๆ แห่งตามแต่สภาวะนั้น ๆ หากคบคนผิดเป็นพวกวายร้าย ก็จะร่วงสู่มหรรณพ ผู้โง่เขลาก็ตกต่ำเป็นยาจก พวกเจ้าเล่ห์ก็เข้าสู่ความชั่วช้าเหี้ยมเกรียมกลายเป็นโจรผู้ร้าย

พลาดเพียงก้าวเดียว        ก็จะเจ็บแค้นตลอดชีวิต

จะไม่ระมัดระวังหรือ      จะไม่หวาดกลัวหรือ

           มีคำกล่าวว่า: เลี้ยงลูกไม่สั่งสอนเป็นความผิดของบิดา สอนลูกศิษย์ไม่เข้มงวดเป็นความขึ้เกียจของอาจารย์ ดังนั้น อริยปราชญ์โบราณ ที่ให้การสั่งสอนอบรม จะสนใจอบรมให้ดี ท่านมารดาของเมิ่งจื่อย้ายบ้านตั้งสามครั้งเป็นการสั่งสอนบุตรโดยตัดโอกาส ในที่สุดก็ให้นามว่า ท่านอริยอาเสี่ย เป็นที่เลื่อมใสเรื่อยๆ มา ท่านมารดางั๊กฮุยสักโอวาทบนแผ่นหลังบุตร ให้จงรักภักดีต่อชาติ จึงกลายเป็นวีรบุรุษบู้เหลี่ยวนามกระเดื่องนับพันปี ท่านอู่โกวหงี่ มีแบบอย่างสั่งสอนบุตร เป็นปราชญ์ห้าบุตรชายโลกยกย่องว่าห้ามังกร เป็นที่เคารพถึงปัจจุบัน นี่แหละ เพียงหนึ่งบุตรมีชื่อเสียงก็เป็นเกียรติถึงเก้าชั่วโคตร

           แนวทางสั่งสอนอบรมจำต้องมีแบบแผนที่ถูกต้อง ตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่ เลี้ยงดูให้ความรักที่เกี่ยวดองกัน ให้รู้จักความกตัญญูความรักในพี่น้อง เคารพบิดามารดา รักเพื่อนฉันพี่น้อง มีคติถือความจงรักภักดีและเชื่อถือได้ ภักดีต่อชาติเชื้อ การสั่งสอนให้เอาจริยธรรม ยุติธรรมเป็นแนวทาง ให้เข้าใจระดับอาวุโส มีความแตกต่างกันทั้งภายนอกภายในต้องฟื้นฟูแนวคิดความสุจริตความละอายใจ รักษาความบริสุทธิ์ รู้แยกแยะระหว่างเกียรติยศและอัปยศ ให้บังเกิดใจเมตตาและฉลาดเพื่อให้บังเกิดปัญญาขึ้น โอบอ้อมอารี หากสามารถทำได้ดั่งนี้หรือที่บุตรหลานจะไม่สำเร็จเป็นปราชญ์อริยะ

           เมื่อหันมาดูผู้ใหญ่ ผู้เป็นบิดามารดาส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจวิธีสั่งสอนชักนำลูก หรือไม่ก็รักลูกตามใจจนเกินเลย ปล่อยตามอำเภอใจให้ประพฤติเกกมะเหรก ติดนิสัยหยิ่งทะนงฟุ่มเฟือยจนเคยตัว กลายเป็นคนขี้เกียจ ทำผิดตามใจชอบ ดีใจหรือโกรธจนผิดปกติ ผู้เป็นบุตรหลานบ้างก็ไม่มีที่ชอบที่พึ่งพิง ในที่สุดก็ห่างเหิน หรือไม่ก็เย็นชา หากเป็นเช่นนี้จะให้ประสบความสำเร็จได้ยาก!

โอ้ อนิจจาเอ๋ย! หยกไม่ผ่านการเจียรนัย ก็ไม่เป็นเครื่องประดับคนไม่เรียนไม่รูจักคุณธรรม ท่านจูจือว่า “บุตรหลานแม้จะโง่เขลา ตำราคัมภีร์ไม่อ่านไม่ได้” ขอผู้เป็นบิดามารดาในโลกนี้จะคิดใคร่ครวญให้ลึก

กะหล่ำปลีตุ๋นเห็ดหอม

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

แปดเพลงย้อนใจ

พระเจ้าบุ้งเชียง

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

หลักปฏิบัติตนของผู้บำเพ็ญธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

รักษ์กุลสตรี

ราชินีง้อเซียนโกว

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

ตถาคต

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago