mindcyber 3 months ago

คุณธรรม

พระพุทธจี้กง

อันว่าคุณธรรม เมื่อประพฤติมหาธรรมพร้อมกัน โลกจะสดใสเสมอภาค จุดหมายของการบำเพ็ญคุณธรรม ขอเพียงเป็นความดีก็ทำ เต๋านั้นคือแนวทาง คุณธรรมทำโลกให้ถูกต้อง เส้นทางมีสองด้านมีทั้งดีและเลว ทางที่เลว กิเลสหกผูกมัดกาย ฟุ้งซ่านโลภ หยิ่งผยองหลอกลวง ทำชั่วทุกอย่าง ไม่เข้าใจคุณธรรม เมื่อเวลามาถึง ก็จะตกนรกหมกไหม้ตัว ส่วนทางที่ดี มีจิตใจรักเมตตา โอบอ้อมอารียุติธรรม มีจริยธรรมเป็นกฏที่ถูกต้อง เอาความยุติธรรมปกครองโลก เอาคุณธรรมกดข่มกิเลส มีสัจจะมั่นคง ร่วมกันตอบแทนฟ้าดิน ที่มีพระคุณกล่อมเกลาฟูมฟัก

ท่านอริยปราชญ์ขงจื่อเข้าถามธรรมกับท่านเหลาจื่อแห่งไตรวิสุทธิ์ว่า พวกท่านทั้งหลายเกิดอยู่สำนักคุณธรรม กล้าหรือที่จะละทิ้งทางดี แล้วเดินทางเลว?

มนุษย์ประกอบด้วยจิตวิญญาณที่สมบูรณ์ ควรตั้งมั่นในความดีงามหยุดความโลภ ละความอยาก มีจิตญาณที่ซื่อตรงยุติธรรม เต๋าเป็นสิ่งว่างเปล่า คล้อยตามวัตถุถือเกียรติ เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึง ก็จะหอมหวลด้วยกลิ่นท้อและสาลี่ สรรพสิ่งมีชีวิตชีวา หลักยุติธรรมครองโลก หมื่นประชาก็ยินดี คุณธรรมค้ำจุนโลก มวลประชามีสุข ด้วยจิตเวทนา ทำให้โลกไม่มีความเลว จักรวาลก็สดใส พระคุณแห่งธรรมปกใต้หล้า บรรยากาศแห่งความดีปกคลุมฝุ่นกิเลส ไม่ต้องล้มอย่างบ้าคลั่งเปิดภูมิปัญญาละทิ้งความฟุ้งซ่าน หวนคืนสู่ความจริง ภักดีให้อภัย ยึดมั่นในสี่ธรรม ก็จะบำเพ็ญสว่าง

ด้วยนายเห่เกี๊ยก ขาดคุณธรรม จึงถูกสายฟ้าลงโทษ อริยโอวาทสิบบำเพ็ญซื่อตรงยุติธรรมมีเมตตา ชีวิตคนดุจน้ำค้างยามเช้า ชั่วพริบตาก็ผมหงอกขาว ความชราก็มาถึงแล้ว ทรัพย์สินเงินทอง มือเปล่ากลับไป ความร่ำรวย ยศฐาบรรดาศักดิ์ กลับกลายเป็นหมอกควัน ชาวโลกควรใช้เวลาอันมีจำกัด จิตวิญญาณควรกระจ่าง บำเพ็ญเมตตายุติธรรม สุจริตละอายบาปติดตัวไว้ สงสารช่วยเหลือผู้ยากไร้ ฉุดช่วยให้ขึ้นฝั่ง บริจาคให้แก่ผู้ยากจน คือความดีช่วยเหลือเวไนย์ สั่งสมบุญบารมีเพื่อตอบแทนในชาติหน้า สร้างบุญกุศลให้คุ้มครองลูกหลาน เห็นเขาหิวโหยดังตนหิวโหยช่วยให้พ้นทุกข์ยาก ผลบุญก็จะตกสู่บุตรหลาน ขอบรรดาศิษย์สำนักคุณธรรม ให้มุ่งสู่ทางแห่งคุณธรรม ก็จะมีความสุขสบาย วันนี้กล่าวหลายคำ ขอให้ศิษย์จงพากเพียรเอย


0
152

ความซื่อตรงคือธรรมแท้

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

เจ้าพระภูมิเขตจูเหวย

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

คีตธรรม

พระวิสุทธิจารย์เอียเอียะ

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago
video

ต้มยำเห็ดเจ

admin
mindcyber
9 months ago

กรรมของหมอไร้จรรยาแพทย์

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago