mindcyber 3 months ago

เต๋ากับสรรพสิ่ง

พระอาจารย์ชิงซุ่ย

สรรพสิ่งใต้หล้าเต๋าฟูมฟัก

เต๋าให้กำเนิดสรรพสิ่งอันเป็นมูลฐานของโลก ถึงแม้สรรพสิ่งล้วนกำเนิดจากเต๋า แต่เมื่อภายหลังเต๋าให้กำเนิดแล้ว ก็ควรที่จะมีอีกอย่างหนึ่ง คือ มีคุณธรรมมาดูแลมัน นี่ก็คือ หลักธรรมดั้งเดิมสำหรับมนุษย์นำมาดำเนินการ จากนี้ก็มีอุบัติการณ์ขึ้น เพราะว่าสรรพสิ่งต่างก็มีรูปลักษณ์ของตัว เกื้อหนุนกันสำเร็จร่วมกัน ฟูมฟักกันแปรเปลี่ยนไปตามกัน ด้วยเหตุนี้ จึงก่อให้สำเร็จเป็นขบวนการเกิดที่ต่อเนื่องกันไปไม่รู้จบไม่มีที่สิ้นสุด การปะปนระหว่างฟ้าดินกับสภาวะการฟูมฟัก ส่งเสริมให้สรรพสิ่งดำรงอยู่กับการพัฒนารูปลักษณ์ ซึ่งที่ท่านเหล่าจื่อกล่าวว่า เต๋าให้กำเนิดคุณธรรมเลี้ยงดูสรรพสิ่งก็เป็นรูปร่างขึ้น อิทธิพลสำเร็จเป็นหลักธรรมหนึ่งแทงตลอด รากฐานเป็นเช่นนี้ มนุษยชาติต้องเคารพในเต๋าและยกย่องคุณธรรมสูงส่ง แต่ว่าเต๋าที่ต้องเคารพกับคุณธรรมที่สูงส่งนี้ ก็ต้องคล้อยไปตามเต๋าโดยไม่ใช่ใช้คำสั่งที่แข็งขืนหรือไปยุ่งเกี่ยวสอดแทรกขบวนการเกิดและพัฒนาการของสรรพสิ่ง โดยปล่อยให้มันเปลี่ยนแปลงสำเร็จไปตามหลักธรรมชาติ


เคารพเต๋ายกย่องคุณธรรมสูงส่งตลอดจนฟูมฟักเปลี่ยนแปลงโดยปราศจากใจ

จึงกล่าวว่า ถึงแม้เต๋าจะฟูมฟักแปรเปลี่ยนสรรพสิ่งและถึงแม้คุณธรรมจะเลี้ยงดูสรรพสิ่งนั้น ล้วนดำเนินควบคู่กันไปโดยไม่ไปละเมิดมีความสงบสุขภายใต้สภาวะของการเป็นตัวของตัวเอง เลี้ยงดูฟูมฟักพวกเขา คุ้มครองพวกเขา ทำให้สรรพสิ่งชุ่มชื้นโดยไม่รู้ตัว โดยไม่ยึดถือว่าเป็นศักยภาพของตนเอง โดยเหมาเอาว่าตนเองมีอยู่ ไม่บีบบังคับ ไม่เป็นเจ้าของ การมุ่งหวังเช่นนี้โดยไม่ลวงหลอกหยิ่งผยองให้เจริญเติบโตโดยไม่ชักจูงบังคับ ให้กำเนิดโดยไม่ปฏิเสธความเหน็ดเหนื่อย เลี้ยงดูโดยไม่หวังการตอบแทน และจิตวิญญาณที่ปราศจากใจไปฟูมฟักแปรเปลี่ยน จึงยกย่องเป็นคุณธรรมศักดิ์สิทธิ์


ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ใคร่อยาก เต๋าจึงเริ่มต้นขบวนการเกิดโดยไม่หยุดชะงัก

คุณธรรมศักดิ์สิทธิ์นั้น สามารถชักนำขยายโดยไม่เห็นแก่ตัวจริงใจ เชื่อถือได้ รองรับได้ทุกสิ่ง ถึงความดีสูงสุด ต้องไม่เห็นแก่ตัวเท่านั้นจึงสามารถไม่ยึดถือได้ ไม่เป็นเจ้านาย สรรพสิ่งเจริญงอกงามมีเพียงความจริงใจเชื่อถือได้ จึงสามารถทำให้มนุษย์ให้ความเคารพคุณธรรมสูงส่งได้ การรองรับได้ทุกสิ่ง จึงสามารถดำเนินควบคู่กันไปโดยไม่สอดแทรกยุ่งเกี่ยว เกื้อกูลกันสำเร็จร่วมกัน มีแต่คูณงามความดีไปเลี้ยงดูโโดยปราศจากใจที่ต้องการการตอบแทน เพราะฉะนั้น เต๋าจึงเป็นจุดเริ่มต้นของสรรพสิ่ง คุณธรรมให้การเลี้ยงดูให้ชีวิตดำรงอยู่ซึ่งต้องเหมาะสมเต๋าแห่งธรรมชาติเท่านั้น จึงจะสามารถมีขบวนการชีวิตโดยไม่สิ้นสุด


โอวาทเทพยดาเมฆขาว

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

เปรียบเทียบ

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago
น้ำจิ้มไก่เจ

น้ำจิ้มไก่เจ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

เอา “ความไม่มี” มากำหนดตน

พระโพธิธรรม (ตั๊กม้อโจ้วซือ)

1654918052.jpg
mindcyber
6 months ago

ฆ่าชีวิตทำลายดวงดี

เล่าโดย....เซี้ยงง้วน

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago