mindcyber 1 year ago

อริยพจน์ตั๊กม้อ

1.สำนักทรงสามารถช่วยธรรมของเราได้ ขีดเขียนอักษร กิเลสวุ่นวายโลก หากคนสามารถผ่านการทดสอบได้ ก็จะสามารถเข้าถึงได้ฉับพลัน

2.หากได้ยินว่ามีคนมาทำลายเรา ใจก็เหมือนถูกมีดเฉือนถูกหินบดจะสามารถระงับอารมณ์ให้อยู่ได้ไหม?

3.ตอบที่เห็นคนเขาได้ดิบได้ดี ใจของเราจะเกิดอารมณ์เครียดแค้นหรือไม่? ดีใจที่เขาล้มเหลวพ่ายแพ้ อยู่ท้ายเราตลอด ใจรู้สึกพอใจใช่ไหม่? พวกที่มีอาการแบบนี้ เขาเรียกว่า “จิตใจผีนรก” ใจไม่อาจบังเกิดพุทธบุตรได้

4.เมื่อทุกคนเข้ามาสู่สำนักทรงแล้วต้องมีใจเสมอภาค ไม่ทำลายศาสนาอื่น ไม่กล่าวร้ายผู้อื่น ให้ถามใจตนเอง ตอนนี้ความคิดบริสุทธิ์ตรงใจไม่ไถลไปข้างนอกไหม? บางคนควรต้องรีบเก็บใจให้มันอยู่กับที่ เพื่อจะไม่ปล่อยปะจนเป็นนิสัย ในที่สุดก็สำเร็จได้ยาก

5.อริยเจ้าทั้งสามศาสนา จะไม่มีแบ่งแยกว่าใครสูงกว่าใครก็เหมือนกับคนที่มาศาลเจ้ามีทั้งสูงต่ำอ้วนผอม อยู่รวมกันในห้องโถง มีความเสมอภาคแท้จริง


0
414

โอวาทศักดิ์สิทธิ์

ไต้ฮงโจ้วซือ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ยอดสตรี

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

อริโยวาท

จางกัวเหล่า (หนึ่งในแปดเซียน)

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

เคราะห์กรรมวาสนา

พระรัชสุธารสมหาราช

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
หน่อไม้ฝรั่งผัดเห็ดหอม

หน่อไม้ฝรั่งผัดเห็ดหอม

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago