mindcyber 1 year ago

สัจธรรมชีวิต

พระเจ้าบุ้นฮ้วงแห่งฟ้าทักษิณ

   มนุษย์เกิดมาสู่โลกตามหลักควรที่จะยืนหยัดสู้ฟ้า ทำมาหาเลี้ยงชีพ ตามความเป็นมามีการรับสืบทอดจากคนรุ่นก่อนและมอบสืบทอดแก่คนรุ่นหลัง มิใช่มามือเปล่าแล้วก็กลับมือเปล่า ด้วยภรรดร “การเกิดการตายเป็นหนึ่งเดียวกัน แม้จะเป็นสองปลาย ก็ว่างเปล่าทั้งสิ้น” การตัดขาดอริยธรรมหนึ่งที่สืบทอดมายาวนานได้แน่นอนเช่นนี้ ก็มีแต่ภรรดรที่กล่าวเช่นนั้นมา เป็นผู้เข้าถึงแก่นสาร และปฏิบัติได้ชัดเจนเช่นนี้ นับตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันนี้มีสักกี่คน นี่เองที่ศาสนาหยู้ของอาตมาที่มีการเปิดทรงให้โอวาทวิถีใจ ซึ่งเป็นความผูกพันขององค์บารมีที่ผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเทพและคน    

    ท่านเมิ่งจื่อว่า “การที่มนุษย์ทำไมจึงต่างจากสัตว์ นิดเดียวเท่านั้น” นิดเดียวนี้คือ ก็อยู่ที่มนุษย์มีเทพนี้อยู่ มีจิตนี้อยู่ มีใจนี้อยู่จึงทำให้มนุษย์สามารถขยับขยายได้ สามารถยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับฟ้าดิน หรือมีความสว่างเหมือนตะวันจันทรา หรือดำรงอยู่นานเหมือนจักรวาล มีชีวิตติดต่อกันไปไม่มีวันดับไม่อาจใหช้ความรู้รู้ได้ ไม่อาจใช้วาจากล่าวได้และก็ไม่สามารถคิดเปรียบเทียบได้ ไม่อาจคาดคิดได้เลย สิ่งนี้แหละที่มนุษย์ทำไมจึงต่างจากสัตว์ มุ่งสู่ข้างบนเป็นปราชญ์อริยะ มุ่งลงต่ำเป็นสัตว์เดรัจฉาน มุ่งบนเป็นวีรชนอันสง่างาม มุ่งต่ำเป็นปุถุชนสามัญระหว่างความคิด ดีหรือชั่ว สวรรค์หรือนรก การเกิดการตายก็เป็นการเกิดการตายแน่นอน ความแตกต่างระหว่างกันมากมาย สภาวะก็มากมาย นักปรัชญาอดีตว่า “ถ้าไม่เป็นปราชญ์อริยะ ก็เป็นสัตว์เดรัจฉาน” ทั้งยังกล่าวว่า “เพียงก้าวพลาดก็เจ็บปวดเคียดแค้นไปตลอดกาล กลับตัวได้ก็สายเสียแล้ว” เราจะไม่ระมัดระวังหรือจะบำเพ็ญบ่มเลี้ยงตนเองอย่างไร จะเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยได้อย่างไร จะตั้งใจชื่อตรงได้อย่างไร จึงจะทำให้ใจอันนี้เหมือนกับฟ้าดิน ทำให้จิตนี้เหมือนจิตของฟ้าดิน ทำให้เทพนี้สามารถไปมาได้เหมือนจิตวิญญาณผู้สร้างสรรค์ นั่นคือใจฉันกับใจของฟ้าดินไร้ช่องว่างระหว่างกันแล้วก็จะอยู่ได้เหมือนสรรพสิ่งจักรวาล    

    กล่าวโดยสรุป มนุษย์เกิดมาสู่โลก คุณสมบัติของมนุษย์จะงามสมบูรณ์ ก็อยู่ที่ความชำนาญในการบำเพ็ญบ่มเลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นจิตใใจภายในความประพฤติ อุปนิสัย หรือธุระการงานภายนอก การศึกษา ความสามารถทั้งหมดจะสมบูรณ์ได้ก็ด้วยการบำเพ็ญบ่มเลี้ยงทางเดียวเท่านั้น หากเป็นเช่นนั้นแล้ว มนุษย์ก็จะสำเร็จสมบูรณ์ ด้วยศักยภาพนี้ก็จะสามารถสร้างสรรค์สภาวะที่สว่างยิ่งใหญ่ได้ ก็จะเคลื่อนตามฟ้าดิน ประชันแสงกับตะวันจันทรา มิฉะนั้นเวไนยสัตว์ที่แออัด ก็ยากที่จะพ้นการตายการเกิดเช่นเดียวกับสัตว์เดรัจฉานเน่าเปื่อยเหมือนกับพืชผัก ที่ไม่สามารถหลุดพ้นวัฏฏสงสาร ไม่อาจหลุดพ้นปุถุชนขึ้นสู่อริยเกษตร พวกที่ยังไม่สามารถเข้าใจลึกซึ้งได้ก็ให้มาศึกษามหาธรรมของอริยศาสตร์ได้    

    หลักธรรมการบำเพ็ญบ่มเลี้ยง เกี่ยวข้องกับพื้นฐานของธรรมะซึ่งสำคัญที่สุด และด้วยอาตมาประทับสู่วิหารในคืนนี้ได้อธิบายถึงความหมายโดยหวังให้บรรดาศิษย์ ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจนเข้าใจ ก็สามารถที่จะแปรเปลี่ยนชีวิตได้ แล้วสร้างสรรค์ตนเองให้ดี ให้สำเร็จสมบูรณ์ในตน เมื่อเข้ามาสู่สถานธรรมก็ให้ขยันจึงจะมีความหมาย จะได้ไม่ทำให้บรรดาเทพพุทธที่ลงประทับต้องเสียแรงเปล่าที่อุตส่าห์คายความในใจดั่งคายเลือด ขอให้เข้าใจถึงแก่นสาระแจ่มแจ้งและเข้าถึงประโยชน์แยบยล ทั้งเทพและมนุษย์ร่วมทะลุทะลวง ไม่ว่าใหญ่หรือเล็กก็ไม่เหลือไว้ กลับคืนไม่ค่อยได้เห็น โดยเฉพาะอักษรที่ปรากฏบนถาดทราย ทุกตัวอักษรค่าดั่งทองคำ ไม่มีหรอกที่ไม่เกี่ยวกับหลักธรรมฟ้า การคงอยู่ของมหาธรรมพึ่งพาให้กลับใจโลกียชนหนังสือธรรมะของอริยธรรม แพร่หลายทั่วหล้า ทุกคนใช้เป็นคู่มือได้ทุกคนสามารถแปรเปลี่ยนได้ มลายจนแจ่มแจ้งเข้าใจ ให้รู้จักบำเพ็ญสำรวจ รู้จักก้าวหน้าในคุณธรรม รู้ที่ต้นและปลาย รู้ที่ก่อนหลังขณะเดียวกันยิ่งต้องเข้าถึงธรรม ตั้งใจเที่ยงตรง เก็บให้เสมอ ทำให้ราบเรียบชี้แนะชาวโลก มุ่งแปรเปลี่ยนตนและสำเร็จวัตถุเป็นสำคัญ ทำให้ผู้ที่ต่ำต้อยรู้จักทะยานงอกเงย ผู้ที่มีอัตตาใหญ่ ให้รู้จักระมัดระวัง ตั้งใจเยียวยาความเสื่อม ใจคนไม่โบราณที่จะเยียวยา ผู้รับหนังสือธรรมให้รู้จักว่า มีคุณค่า หวังให้มีความก้าวหน้า อย่าได้ดูแคลน เช่นนี้แล้วการอุทิศก็จะยิ่งใหญ่ จักเป็นบุญกุศลต่อมนุษยชาติ


0
498

ครั้งที่ 57 ตอน ชมศาลาเม้งผั้วเต้ง

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago

กฎลงโทษนรก

เจ้าหลักเมืองโบราณ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

อานิสงส์พิมพ์หนังสือ “ท่องอเวจี”

1654918052.jpg
mindcyber
5 days ago

สำรวจโองการเหล่าเทพเทวดา จากหนังสือเทวราชโองการ

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago
แกงโฮ๊ะ

แกงโฮ๊ะ

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago