mindcyber 1 year ago

เตือนใจ

   อาทิตย์หนึ่งผ่านอาทิตย์หนึ่ง ปุถุชนหลงพลาดผ่านไป ปีนี้ก็รอปีหน้า เผลอไผลปีแล้วปีเล่า รวดเร็วเหมือนไฟที่เกิดจากหินกระทบกัน แพล๊บเดียวผมก็หงอกขาว ยามหนุ่มไม่ขยัน แก่ตัวต้องทนทุกข์ เหมือนเข้าถ้ำสมบัติแต่กลับออกมามือเปล่า เปิดเผยเคล็ดลับดึกดำบรรพ์ มอบให้เธอพากเพียรปฏิบัติ ไม่เพียบงแค่การหลุดพ้นเท่านั้น ยังช่วยบรรพชนได้ถึงเก้าชั่วโคตร ลอยพ้นโลกีย์เข้าสู่อริยะไปเป็นเซียนเป็นพุทธะ ไม่ต้องผจญกับคมดาบภัยสงคราม สามารถขจัดโทษเลวร้าย อนาคตจะไปที่ไหน เวิ้งว้างทุกข์กังวล ตั้งแต่โบราณที่ยังไม่เคยมีมาในปัจจุบันก็ยังแสวงหาได้ยาก กลัวทุกข์แต่ไม่ยอมออกจากทุกข์ ทุกข์อยู่ชั่วกัปกัลป์ไม่หยุด คนทุกข์ที่ทุกข์เข็ญ เมื่อทุกข์สิ้นสุขก็มาถึง บอกเคล็ดโอสถทองโดยตรง เป็นยานฉุดช่วยคน


0
441

การฉุดช่วยบรรพชน

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
น้ำพริกหนุ่มเจ

น้ำพริกหนุ่มเจ

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 8

ให้ทานผ้าแพรแก่ขอทานๆ สำนึกคุณ จี้กงถูกขับไล่โดยรับหน้าที่หาผู้อุปัฏฐาก

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago

ดับ โลภ โกรธ หลง ด้วยกุศลมูล

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago

บันทึกนรกคนเป็น ตอนที่ 7

บันทึกปรากฎการณ์นรกนรกคนเป็น

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago