mindcyber 1 year ago

หลักแห่งความสัมพันธ์

พระเจ้าเป่าแซมมหาราช

ชายดื่มหล้าเคล้าโลกีย์บันเทิงนัก               หญิงไม่รักสงวนตัวระเริงกาม

คลึงเคล้าเย้ายวนก่อบาปกรรม                               ที่สุดทำจนสิ้นเนื้อประดาตัว

ระมัดระวังรู้ตนรู้ฐานะ                            ไร้สาระวุ่นกับโลกมองไม่ออก

รู้สำนึกต้องแก้ไขทองไม่ลอก                               ทรัพย์พูนพอกสำเร็จกิจปกลูกหลาน

          อันชายหญิงเปรียบได้กับฟ้าดิน มีชายหญิงก่อนต่อมาก็มีสามีภรรยาพ่อแม่ลูกชายหญิง พี่น้องชายหญิง เป็นครอบครัวเผ่าพันธุ์ ชายเท้าหน้าหญิงเท้าหลัง ครอบครัวก็สมบูรณ์ สรรพสิ่งก็สำเร็จ

          เนื่องด้วยสังคม ปัจจุบันมีกระแสวัฒนธรรมตะวันตกแผ่ขยายเข้ามา ทำให้คุณธรรมแห่งความสัมพันธ์เริ่มเสื่อมทรามลง สังคมมีแต่อันตราย ละทิ้งวินัยสามคุณธรรมห้า ความสัมพันธ์ห้าและแปดบำเพ็ญ การปฏิบัติตามของหญิงสามประการ การประพฤติดีของหญิงสี่ข้อ บทบัญญัติหย่าภรรยาเจ็ดข้อเหล่านี้เป็นต้นล้วนไม่สนใจ นับเป็นความโชคร้ายของชาวโลก เหมือนดังขุดหลุมพรางไว้ดักตนเองโดยไม่รู้ตัว ตอนนี้ก็จะแสดงชี้แนะไว้สัก 4-5 ข้อ เพื่อให้ชาวโลกร่วมกันเร่งเร้า

          1.มนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ ควรรู้ได้เองว่าต้องดำเนินไปตามหลักแห่งความสัมพันธ์

          2.นักปราชญ์อริยเจ้าโบราณที่ดำเนินชีวิตในโลก ล้วนดำเนินตามหลักแห่งความสัมพันธ์ทั้งสิ้น

          3.สามีภรรยาต่างต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความจริงใจ ร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมกันรับผิดชอบต่อครอบครัวมีหน้าที่เลี้ยงดูอบรมบุตร จะดื่มเหล่าเคล้าโลกีย์ไม่ได้ หญิงก็ต้องเฝ้าสงวนตัวอยู่ในเคหะสถาน

          4.ดอกกุหลาบแม้จะสวยงาม แต่ก็มีหนามแหลมคม อาจติดโรคเอดส์ติดต่อมาสู่ภรรยาได้

          5.อันสามีภรรยาเป็นกรรมสัมพันธ์ชาติปางก่อน ควรจะเกรงอกเกรงใจกันเหมือนเป็นอาคันตุกะ เอาอกเอาใจกัน รักใคร่กลมเกลียวกัน

          ทั้งหมดดังกล่าว หวังให้ชาวโลกอ่านด้วยความพินิจพิจารณา จับมือร่วมกันก่อตั้งทำงานให้ครอบครัวมีความสุขโดยเร็ว


0
609

ใจกว้างต่อสรรพสิ่ง

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

คติพจน์เทพยดาหลิวชุนฮวง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ประจักษ์คุณธรรมต้องสะอาดใจก่อน

พระวิสุทธิจารย์ หลิวซุนฮวง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
เต้าหู้ไส้เห็ดหอม

เต้าหู้ไส้เห็ดหอม

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

รักษ์กุลสตรี

ราชินีง้อเซียนโกว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago