mindcyber 9 months ago

เสียงจากเหล่าหมู่

พระชนนีแห่งสระทิพย์อู่จี้

    เจริญพร! บุตรคนเดิมผู้บำเพ็ญธรรมดี รู้หลักธรรมคืนสู่รากฟื้นฟูชีวิตมีจำนวนมาก มารดาแลมองจากประตูด้วยความหวังว่าบุตรผู้ท่องไปจะกลับคืนเร็ววัน ดังนั้นจึงหย่อนมหามรรค เปิดทางสะดวกเพื่อให้บุตรคนเดิมต่างเสาะหารากบุญสัมพันธ์ ใกล้ที่ไหนยึดถือที่นั่นเพื่อปฏิบัติตัวฟื้นฟูชีวิตเพื่อเตรียมการหวนคืน

                ด้วยวันนี้มหาธรรมมีการเผยแผ่ทั่วไป บุตรคนเดิมก็รู้ดี ผู้เป็นมารดามีใจปีติ ด้วยกาลดุจเช้าตะวันใหม่ หากบำเพ็ญสำเร็จธรรมพอก้าวเข้มแข็งก็มักจะแต่งตั้งตนเอง พอนานวันก็เกิดกิเลส จึงยากที่จะเป็นโครงกระดูกงูของเรือธรรม ดังนั้นสำนักทรงจึงถือโอกาส ประทับทรงแต่งหนังสือเผยแผ่ธรรมะ สอนสั่งบุตรคนเดิม ช่วยเหลือธรรมะเจริญคุณธรรม บทธรรมที่มาจากประทับทรง หากสามารถบรรลุถึงขั้นมหายานที่ดีเยี่ยมบริสุทธิ์แล้วไซร้ ก็จะเป็นธรรมนาวาแห่งอู๋จี้ (บ่อเก็ก) เป็นวิธีธรรมอีกอย่างหนึ่ง บุตรคนเดิมจงอย่าได้ดูแคลน แล้วไปกล่าวร้ายโจมตี ธรรมแท้ที่ประทับลงสำนักทรงช่วยเหลืองานธรรมก็ยังไม่พอเพียงต่อการกล่อมเกลา ซึ่งก็เหมือนมีรากโพธิร่วมกัน จึงอย่าได้เผากันเลย ควรที่จะเคารพซึ่งกันและกัน ให้ความเชื่อถือนำมาปฏิบัติ ก็จะมีประโยชน์ช่วยยกฐานะธรรมให้สูงขึ้น หากผู้ใดบำเพ็ญธรรมไม่มีความรู้เช่นนี้แล้วเกิดอิจฉาพูดวาจาไม่ดีก็จะเป็นการฝืนมติฟ้าก็จะเป็นการทำร้ายวิถีธรรมสะดวกที่มารดาสู้อุตส่าห์หย่อนมาให้ก็จะเป็นโทษบาปที่ไม่กตัญญูซึ่งให้อภัยมิได้

                เมื่อหนังสือธรรมเผยแผ่ได้กว้างขวางสู่ชาวโลกหากเกิดโพธิจิตแน่วแน่ปฏิบัติธรรมอย่างตั้งใจ ก็จะเป็นผลแก้ไขจิตใจคนให้ดีขึ้น นี่คือกุศลของสำนักทรง ดังนั้น การที่ธรรมประทานสู่สำนักทรงก็เป็นไปตามกาลวาระ ขอให้บุตรคนเดิมที่ฝึกธรรมให้อ่านฟังโอวาททรงบ้าง ก็สามารถเพิ่มพูนปัญญา เป็นการเปิดโลกกว้าง อย่าร่วงหล่นอยู่ในก้นบ่อเลย จะพอใจเป็นกบจ้อยเท่านั้นหรือ ถ้าจะสำเร็จมรรคผลแห่งอู๋จี้ จะต้องมีความรู้กว้างขวางในธรรมศาสตร์เมื่อเป็นรากฐานธรรมให้ก้าวหน้าขึ้นอีกขั้นหนึ่ง จะต้องปฏิบัติใจปรับปรุงจิต ให้เข้าใจหลักธรรมใหญ่ของจักรวาล จากห้องพระเล็กในครอบครัวทะลุผ่านสู่โลกภายนอก ขยายประตูใจเข้าใจสิ่งทั้งหลายทั้งมวลได้ ก็เริ่มที่จะสำเร็จเป็นกลไกใหญ่ หากสามารถปฏิบัติได้ก็จะไม่เสียทีที่เกิดมาในโลกที่มีวิทยาการก้าวหน้าสุดๆ อิสรภาพของศาสนาก็เจริญสุดๆ ด้วย

                คืนนี้ได้อาศัยพู่กันทรงของสำนักทรงเซินเต๋อ แสดงธรรมให้กับผู้บำเพ็ญควรจะรู้จักไว้ แล้วยอมพิจารณาวาจาใจของมารดาก็จะเข้าใจได้บ้าง

0
292
บวบกลมผัดหมี่กึง

บวบกลมผัดหมี่กึง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

เหตุที่ไร้บุตรสืบสกุล

เจ้าหลักเมือง ชิว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
ฟักตุ๋นมะนาวสด

ฟักตุ๋นมะนาวสด

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ครั้งที่ 23 ตอน ท่องแดนกรอกยานรกน้อย

1654918052.jpg
mindcyber
1 week ago

โอวาทท่านเง็กฮงเซี้ยบ้อ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago