เกิดเป็นคนแล้ว ควรขยันหมั่นเพียรในการงาน

เกิดเป็นคนแล้ว ควรขยันหมั่นเพียรในการงาน

           หนักก็เอาเบาก็สู้ บากบั่นทำไปไม่ย่อท้อ

           แม้ประกอบการค้าน้อยนิด ไม่ควรถือเป็นข้อเดียดฉันท์

           มุ่งมั่นทำไป จะบังเกิดผลได้ในที่สุด

           จงอุตสาหะพากเพียรในหน้าที่

           เก็บหอมรอมริบไม่สุรุ่ยสุร่าย

           ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ทุกวี่ทุกวัน

           ทรัพย์สินเงินทองจะเพิ่มพูนทวีคูณ

           อย่าคิดเกียจคร้าน หลบเลี่ยงเกี่ยงงานเกี่ยงการ

           อบายมุขทั้งหลายจงอย่าเข้าใกล้

           เที่ยวเตร่เสเพลนั้นโทษมหันต์

           สุรา นารี พาชี กีฬาบัตร

           ถ้าขืนมัวเมา หลงใหล

           จะเสียทั้งทรัพย์สินและการงาน

           ถึงจะมีทรัพย์สมบัติมากมายก่ายกอง

           สุดท้ายก็จะมลายหายสูญ สิ้นเนื้อประดาตัว

           จำไว้ให้ดีเถิดว่า ทำมาหากินโดยสุจริตจะสบายใจ

           สิ่งใดได้มาโดยง่ายดาย สิ่งนั้นหาได้ยั่งยืนไม่. 

0
137

คิดใกล้ตรองไกล

ท่านจูซีฟูจือ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

ปัญญาเหมือนกับตะเกียง

บ่อยครั้งที่ความรู้ความสามารถที่ทุกท่านมีอยู่ ความเก่ง ความรู้ความสามารถที่ท่านมีอยู่กลับก...

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

สงบ สุข ได้ ไม่ได้

พระธรรมาจารย์เซ็นเต้าจี่

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
ลือต้งปิง (ลื่อโจ้ว)

ลือต้งปิง (ลื่อโจ้ว)

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

จอหงวนเก้านิ้ว

1654918052.jpg
mindcyber
10 months ago