mindcyber 3 months ago

อริโยวาท

ฮ้อเอี่ยฮุ้งเสียโจ้ว

ไถ่แรกฝนย่างหนาวผลเก็บเกี่ยว

ว่างงานอารมณ์เปลี่ยวต้องลมพัด

ใบเหลืองปลิวเกลื่อนดินรอใบผลัด

หนาวเพื่อนรักนักกวีไม่ห่างเหิน

           ใจที่ร่าเริงสบายก็ด้วยเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตมาก ทำให้ผู้คนผ่านพ้นเวลาไปโดยไม่สูญเปล่า ทุกชีวิตได้รับคุณธรรมฟ้าเหมือนๆ กัน เก็บเกี่ยวได้ผลใจก็ปีติ เมื่อใจสงบก็เกิดอารมณ์ว่าง จิตใจคึกคะนอง ต่อจากนั้นก็คิดเชยชมทัศนียภาพเพื่อทำให้ตนเองครื้นเครง ในสี่ฤดูกาลมีฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้นที่เหมาะสมที่สุด ลมก็ไม่ร้อนเย็นสบาย แต่ก็ไม่หนาวเย็น พอเหมาะที่ทำให้คนครื้นเครงจิตใจปีติยินดี ท่องเที่ยวดูเบญจมาศ ด้วยความสบายของฤดูใบไม้ร่วง ดอกเบญจมาศเหลืองบานอร่ามเหมือนทุ่งสีทองช่วยเสริมบรรยากาศให้กับนักกวี ทำให้นักท่องเที่ยวเบิกบานใจ ดังนั้นฤดูใบไม้ร่วงกับชีวิตมนุษย์ เป็นการเกื้อหนุนให้มีความสุขอย่างยิ่ง ฝนยามดึกในฤดูใบไม้ร่วงก่อเกิดหยาดน้ำบนใบบัว เป็นธรรมชาติที่ไม่มีเยื่อใยคืนนี้ละออกฝนเหมือนม่านหมอก เป็นการบ่งบอกถึงกาลล่วงแล้วแห่งฤดูใบไม้ร่วง ทำให้ห่านฟ้าหนาวเหน็บร้องอยู่เดียวดาย น่าถอดถอนใจอย่างยิ่ง

           ศิษย์ทั้งหลายมีใจฟังธรรม ความตั้งใจเป็นสภาวะสุดยอด หวังว่า พวกเจ้ามีใจมุ่งสู่คุณธรรมเด็ดเดียว สำเร็จเป็นแพธรรม เพื่อฉุดช่วยผู้ที่ยังไม่บรรลุ ฮา! ถึงแม้แสงเดือนจะน้อยแต่โคมไฟของโลกก็สว่างไสวไม่ด้อยไปเลย


      เดือนเพ็ญฤดูร่วงส่องชาวประมง

หลิวไม้ทรงอมยิ้มใบไม้ร่วง

เดือนปีผ่านพ้นเพ็ญคืนร่วง

ชีวิตน่าห่วงไม่รู้จักบำเพ็ญ

           เดือนปีที่เหลือเยื่อใย ชีวิตคนไม่รู้สึกตัวน่าเศร้า ใจปรารถนาอยู่ถึงร้อยน่าหัวเราะ น่าเสียดายฟ้าไม่ปรานี ด้วยมนุษย์ตามวิถีโลกที่ขุ่นมัว มีชีวิตอยู่ก็ไม่รู้สึกตัว ผ่านกาลเวลาไปสูญเปล่าโดยไม่เข้าใจ มีชีวิตอยู่ด้วยเหตุใด เมื่อสิ้นจากจะไปที่ไหนรู้แต่เพียงเงินๆ ทองๆ มัวเมาอยู่กับดอกผล ทองคำพันชั่งมีติดมือหรือไม่ ชีวิตคนเมื่อเข้าใจสภาวะดังนี้โดยพิจารณาจากคนอื่นควรที่จะรู้สึกตัว ความคิดทั้งหลายแหล่ล้วนว่างเปล่าทั้งสิ้น ควรมีจิตสำนึกเพื่อคนอื่น เกื้อกูลหมู่ชน ให้ความดีงามก้องระบือ จารึกชื่อไว้ให้คนรุ่นหลัง เหนือกว่าสะสมเงินทองหรือกองมณีมากมายนัก

อริโยวาท

หลิวชุนฮวงซือจุน

ใจชื่อตรงให้อภัยแผ่ธรรมา

เมตตาไม่ลืมความยากลำบาก

หากเข้าใจคุณธรรมทำให้มาก

ใจคนเสมอภาคสุขทั่วหน้า

           การดำเนินมหาธรรม ต้องฟื้นฟูทางสายกลาง ซื่อตรงให้อภัยใจบังเกิดเมตตา เห็นคนจนทุกข์ยากก็บังเกิดใจเวทนา พบประสบคนอยู่ในอันตรายก็ยื่นมือช่วยเหลือ ทำใจของตนให้ซื่อตรง เสียใจที่เขาทำผิดทำให้รู้จักหนทางที่จะปฏิบัติ ให้โลกมีคุณธรรมแปด ก็จะมีความสงบสุขร่วมกัน โลกต้องรับการบำบัด ปฏิบัติคุณธรรมอันปราศจากรูปลักษณ์เพื่อสืบทอดแก่ชนรุ่นหลังด้วยรูปลักษณ์อันดีงามที่ยืนยาวตลอดไปมหาธรรมที่ปฏิบัตกันมาหาใช่การกลบร่องรอยในขณะนั้น ท่านสงบสุขฉันนก็หรรษาไม่รุกรานกันและกัน มีโชควาสนาร่วมกัน แสงศักดิ์สิทธิ์ ส่องทั่ว สรรพสิ่งในมหาปฐพีล้วนสดใสดุจฤดูใบไม้ผลิ แล้วจะทุกข์ไปใยว่าไม่มีอาภรณ์ฟ้าธรรมใจเหลืออยู่ เอาไว้ให้แก่โลก

           ศิษย์แต่ละคนกับงานธรรมที่สั่งสมไว้แบกรับมีหมื่นชั่ง ถ้าไม่ได้เอาใจอันดีงามนี้สำแดงออกมา จิตวิญญาณทุกข์วิตกยากที่จะบรรยายปัจจุบันคุณธรรมเสื่อมทราม ปีแห่งฆาตเคราะห์หวาดหวั่นจิตใจชาวโลกจริงใจต่อการวิตกกังวล หากต้องการหลุดพ้นจากฆาตเคราะห์ใหญ่อันนี้ควรต้องเอาใจดีงามนี้ปลูกฝังคุณธรรมที่ดี อย่าแสดงแต่ภายนอกแล้วกระทำชั่ว จะถูกฟ้าลงโทษ ควรที่จะผนึกอุดมการณ์ ขยันทำเพื่อผู้ทุกข์ยาก ก็จะเป็นการปฏิบัติตามเป้าหมายของคุณธรรม

อริโยวาท

อู๋โม้งอู่ซือจุน

         นังสมาธิบนเบาะพินิจฌาน

ใจท่องสูตรอึ้งเท้งพอประมาฯ

ชำระน้ำสกปรกภายยสะอาด

เสียงกัมปนาทประจักษ์เซียนสดใส

           คิดจะเป็นเซียนสู่วิมานแห่งบ่อเก๊ก ควรที่จะชำระล้างอวัยวะทั้งห้าให้อายตนะหกสะอาด ทำสมาธิพินิจฌานโดยเอาคัมภีร์อื้งเท้งเก็งเป็นเข็มทิศ เพื่อให้สำเร็จเป็นเซียนในปัจจุบันเหนือพ้นร่างปุถุชน เพื่อไปเป็นอาคันตุกะแห่งภูเขียวนิจกาลไม่แก่เฒ่า หุ่นกระบอกนกกระเรียนขาวเต้นระบำกับต้นสนแห้ง หายใจเข้าออกแห่งปราณอวกาศฝึกฝนธาตุปราณและจิตเข้าสู่ตันชั้ง( หรือจุดตันเถียน เป็นจุดระดับใต้สะดือประมาณ 3 นิ้วมือ เป็นจุดที่เดินลมปราณ) ชั่วชณะนั้น ร่างกายจะเบาดุจนางแอ่น จะไม่เป็นเซียนก็เป็นเซียนสุขสบายเอย


0
173
หมูหวานเจ

หมูหวานเจ

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago

ทานปิติ

1654918052.jpg
mindcyber
2 weeks ago

พระแม่กาลี

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago

พุทธโอวาทจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

สงบ

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago