mindcyber 1 year ago

โกงตาชั่ง ปล่อยกู้คิดดอกแพง

เจ้าหลักเมือง ชิว

นาย ก. (ขอสงวนนาม) ตั้งใจค้าขาย ทว่าดวงไม่ดีโดยมักจะขาดทุนอยู่เสมอ แม้บางครั้งจะมีกำไรบ้าง แต่ส่วนมากขาดทุน จึงจำต้องเลิกค้าขาย เปลี่ยนไปเป็นกรรมกรเพื่อการยังชีพ ชีวิตความเป็นอยู่ลำบากมาก

ข้าพเจ้านำเรื่องราวกฏแห่งกรรมนี้มาบอกเล่าเพื่อให้ชาวโลกได้รู้แจ้ง

(1) ในเมื่อ นาย ก. ตั้งใจค้าขาย ทำไมจึงค้าขายขาดทุน? 

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. เป็นพ่อค้าที่ชอบโกงตาชั่งลูกค้า เพื่อหวังกำไรมาก ดังนั้นชาตินี้จึงต้องรับกรรมสนองนี้


(2) นาย ก. เปลี่ยนจากค้าขายไปเป็นกรรมกร ทำไมชีวิตความเป็นอยู่ยังลำบากยากจน ? 

ตอบ เพราะชาติก่อน นาย ก. ไม่เพียงโกงตาชั่ง ยังปล่อยเงินให้กู้แล้วคิดดอกแพง ดังนั้นชาตินี้จึงต้องได้รับความลำบากยากจนเป็นกรรมสนอง

ขอเตือนชาวโลก การค้าขายต้องซื่อตรง อย่าได้โกงตาชั่งลูกค้า และการปล่อยเงินให้กู้ก็อย่าคิดดอกแพงอย่างไร้คุณธรรม เพื่อชาตินหน้าจะได้ไม่ถูกเวรกรรมชั่วตามสนอง 

0
476
ข้าวเกรียบปากหม้อ

ข้าวเกรียบปากหม้อ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

สร้างกุศลส่งผลถึงลูกหลาน

ที่ตำบลจีหลง นายหงกตัญญูต่อพ่อแม่ยิ่ง เขาเป็นคนขยันขันแข็ง จึงสามารถสร้างฐานะได้จากไม่มีอะ...

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
อย่าเบียดเบียนสัตว์เขากำลังชดใช้กรรม

อย่าเบียดเบียนสัตว์เขากำลังชดใช้กรรม

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

การรักษาใจ

พระวิสุทธิเทพหลือโจ้ว

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

โอวาทเฮี้ยงเทียงเสี่ยงตี๋

1654918052.jpg
mindcyber
10 months ago