เรือสองขบวนของชีวิต

       ก่อนนั้น จักรพรรดิเฉียนหลงผู้ซึ่งนิยมต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง เมื่อได้เดินทางมาถึง อารามจินซัน ริมฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียง ในขณะที่อยู่บนอารามจินซัน ท่านได้มองลงไปยังแม่น้ำแยงซีเกียง เห็นเรือแจวข้ามไปมาสองฝั่งมากมาย ท่านจึงได้เอ่ยถามหลวงพ่อหวงป๋อฉันซือว่า

           ในหนึ่งวัน เรือที่แจวข้ามฝากไปมานี้ มีอยู่ประมาณเท่าไหร่? ”

“ มีเพียง 2 ลำ ”

“ เหตุใดจึงมีแค่ 2 ลำ เรือแจวที่ผ่านไปมามิใช่มีมากมายดอกหรือ? ” จักรพรรดิเฉียนหลงตรัสถามกลับไปอย่างสงสัย

“ เรือที่แถวผ่านไปมาทุกวันนั้น มีเพียง 2 ชนิด ลำหนึ่งก็เพื่อชื่อเสียงผลประโยชน์ อีกลำหนึ่งก็เพื่อทรัพย์สินเงินทอง ! ”

 เรือที่ข้ามฝากไปมา ก็มิใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือซื้อเสียงทรัพย์สินหรอกหรือ? กับปัจจุบันยุคที่เราเรียกกันว่าโลกาภิวัตน์หรือจะแตกต่างกับเรือที่แจวอยู่ในแม่น้ำแยงซีเกียง สมัยจักรพรรดิเฉียนหลง?

 

พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง

ชีวิตเกิดดับดั่งแมลงเม่า เกิดก็ทุกข์ ตายก็เศร้า

เวลาผ่านดั่งสายน้ำ         วันยากรั้ง          คืนยากฉุด

เวียนว่ายตายเกิดหามีสิ้นสุด          ยามใดสิ้นสุด ไร้ที่สิ้สุด

ลาภยศดั่งเงาบนผิวน้ำ     แลขุนนางในอดีต

พิศขุนนางในปัจจุบัน      ใครกันที่ยั่งยืน?

0
629

ดวงชะตา

นพภางค์เจ้า (เจ้าแห่งเตาไฟ)

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

เงินตกไม่สน

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
ไก่ผัดขิงน้ำแดง

ไก่ผัดขิงน้ำแดง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

เคราะห์กรรมวาสนา

พระรัชสุธารสมหาราช

1654918052.jpg
mindcyber
11 months ago

มาแล้ว มาแล้ว

พระพุทธจี้กง

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago