mindcyber 1 year ago

วโรวาท

หลิวชุนฮวง

บทกลอนไม่ต้องยาวแต่คมกล้า

ลายปากกาตรงขวางตามใจฉัน

เกียรติมั่งมีร้อยปีดุจความฝัน

อนิจจังทนบากบั่นทุกข์เวไนย์

ปุถุชนต่างชื่นชมกวีดี

ความหมายดีมีรุ่งโรจน์หาธรรมไม่

เปิดอ่านหลายตลบถึงธรรมไม่

เพ้อว่าใช้พุทธพจน์หาค่าไม่


0
451

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 13

เจ้าอาวาสซ่ง ปิติยินดีในปริศนาธรรม จี้กงโกรธตีไหเหล้าแตก

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

ลูกกตัญญูกับหมอ"บุญเทียม"

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago

รักษ์ชีวิตปฏิบัติธรรม

ไต้ซือเหลียงถาน

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago
น้ำพริกหมูสับเจ

น้ำพริกหมูสับเจ

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago

จิตสรณะ

ไท้เสียงเล่ากุง พระศาสดาแห่งเต๋า

1654918052.jpg
mindcyber
1 year ago