mindcyber 5 months ago

วโรวาท

หลิวชุนฮวง

บทกลอนไม่ต้องยาวแต่คมกล้า

ลายปากกาตรงขวางตามใจฉัน

เกียรติมั่งมีร้อยปีดุจความฝัน

อนิจจังทนบากบั่นทุกข์เวไนย์

ปุถุชนต่างชื่นชมกวีดี

ความหมายดีมีรุ่งโรจน์หาธรรมไม่

เปิดอ่านหลายตลบถึงธรรมไม่

เพ้อว่าใช้พุทธพจน์หาค่าไม่


0
162

หลักแห่งความสัมพันธ์

พระเจ้าเป่าแซมมหาราช

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago
พระอาจารย์กำชับกำชา

พระอาจารย์กำชับกำชา

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

การบำเพ็ญวิถีใจ

กิ่วเทียนเฮี่ยงนึ่ง

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

ผลบุญลับแจ้ง

พระแม่เจ้าหมีจิว

1654918052.jpg
mindcyber
4 months ago

การทำความดีสร้างกุศล

พระโพธิสัตว์กวนอิม

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago