mindcyber 3 months ago

พระโพธิสัตว์ฉุดช่วยคุ้มครอง

   ปี ค.ศ. 1976 ที่ฮ่องกงมีฆราวาสคนหนึ่ง ชื่อว่า จูซิมเน้ย เธอมีบุตรชายคนหนึ่งเป็นโรคหัวใจ ตลอดเวลาสิบปีที่บุตรชายต้องทำงานทั้ง ๆ ที่เจ็บป่วย มีวันหนึ่งเธอได้รับจดหมายจากบุตรชายทำให้รู้ว่าสภาพความเจ็บป่วยของบุตรชายเข้าขั้นอันตรายแล้ว ไม่มีทางจะเยียวยารักษาให้หายได้แล้ว จึงเขียนมาขอให้มารดาช่วยเตรียมงานศพให้ด้วย ภายหลังอ่านจดหมายจบแล้ว นางซิมเน้ยรู้สึกเป็นทุกข์มาก แม่ลูกมีชีวิตอยู่ด้วยกันมาระยะหนึ่งก็ด้วยกรรมสัมพันธ์ชาติก่อน แต่เนื่องด้วยเธอได้ยึดรัตนตรัยเป็นสรณะอย่างศรัทธาจริงใจ เธอก็มีความสงบเงียบมาก และมีความศรัทธาภาวนาขอให้พุทธะโพธิสัตว์ฉุดช่วยชีวิตของบุตรชายด้วย

    ทันใดนั้น เธอก็พลันคิดขึ้นมาได้ว่า ระยะเจ็บป่วยอยู่ในภาวะอันตราย ควรต้องสวดมนต์พระกษิติครรภ์ เธอจึงตั้งจิตอธิษฐานขอสวดมนต์พระกษิติครรภ์จำนวนเจ็ดจบ สวดวันละหนึ่งจบ บุตรชายของเธอซึ่งอยู่ในช่วงที่ชีวิตกำลังจะยุติลง ขณะชะตาชีวิตกำลังตกอยู่ในอันตรายนั้นก็ให้พอดีมีนายแพทย์มาเยี่ยมไข้ เขาก็ยื่นมือมาหานายแพทย์เพื่ออำลาจาก ในขณะนี้เองก็ระลึกได้ว่ามารดาเคยพูดว่าหากคนกำลังจะตายแล้วสวดพระนามอมิตตาภะพุทธะ ก็จะได้ไปบังเกิดยังพุทธเกษตร ขณะที่ท่องสวดอยู่นั้นก็ได้สวดพระนามพระโพธิสัตว์กวนอิมออกมาอย่างธรรมชาติ พระโพธิสัตว์ก็เผยปรากฏอยู่ต่อหน้า ประทับนั่งอยู่ในบัวอาสน์เปล่งประกายแสงสว่างมาก ประทับบนเมฆห้าสี ทรงอาภรณ์อลังการมาก พระพักตร์คล้ายกับมารดา

    พระโพธิสัตว์จับกิ่งหลิวปะพรมน้ำทิพย์จากแจกันมายังหัวใจที่เป็นโรค บริเวณที่เป็นโรครู้สึกเย็นสดชื่นสบายยิ่งนัก อาการเจ็บป่วย เช่น แน่นหน้าอก หายใจหอบ เจ็บปวด มลายหายไปสิ้น เมื่อเขาชี้บริเวณที่ไม่สบายและขอให้พระโพธิสัตว์ช่วยพรมตรงนั้นให้ด้วย เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ หน้าตากลับมีชีวิตชีวาขึ้น ไม่นานนายแพทย์ได้ย้อนมาตรวจอาการดูอีกครั้ง ปรากฏว่าเหมือนคนปกติเหลือเชื่อยากที่จะให้คนทั่วไปเชื่อถือ นายแพทย์ได้เล่าบ่นพึมพำว่า แปลกประหลาด ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอันใด

    จากนั้นมาอีกหลายปี ทุกครั้งที่นึกถึงพระโพธิสัตว์กวนอิม พระโพธิสัตว์ก็เผยปรากฏอยู่ต่อหน้า โดยเฉพาะเมื่อคราวตกอยู่ในความทุกข์ลำบาก ถึง 3 ครั้ง ก็ล้วนได้รับความคุ้มครองจากพระโพธิสัตว์โดยไม่ติดขัดแม้แต่น้อย ด้วยมหาเมตตามหากรุณาที่ฉุดช่วย ผู้ทุกข์ยากแห่งพระโพธิสัตว์กวนอิมด้วยมหาธิคุณไร้สิ้นสุด จึงได้อาศัยนิตยสารเซินเต๋อนี้มาเปิดเผยเรื่องนี้


0
127
วิธีทำน้ำสลัดอย่างข้น

วิธีทำน้ำสลัดอย่างข้น

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต หมดปัญหา

แปลโดยท่านพุทธทาส

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

เตือนโลก

บรรพาจารย์ขงเบ้ง

1654918052.jpg
mindcyber
7 months ago

กฎสวรรค์หมวดคุณธรรม

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago

โปรดเวไนย์

พระไต่ฮงกง

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago