mindcyber 3 months ago

พุทธโอวาทจี้กง

คัมภีร์เต๋าแปดสิบเอ็ดบท ประจักษ์แจ้งเหนือด่านฮ่ำก๊ก ท่านหลิวฮุงริเริ่มตั้งอริยศาสน์ เมฆขาวแผ่คลุมฟ้าทักษิณ งานธรรมเข้มแข็ง อบรมกล่อมเกลาเรื่อยมา รัศมีและบรรยากาศแห่งธรรมวิหารเฉิดฉายริมฝั่งเจ้าพระยา กิ่งไม้หลิวโปรดผู้หลงสู่สัมโพธิ เสียงธรรมกระแสเซ็น ปลุกตื่นจากชีวิตฝัน เคาะระฆังยามอรุณเข้าหากุศลร่วมกันปฏิบัติคุณธรรมจริง คือเมตตาธรรม ร่วมกันปลูกเหตุแห่งความดีบริสุทธิ์ที่ไร้ขอบเขต ฉุดช่วยสงเคราะห์ยุติธรรม สร้างสาธารณประโยชน์ สั่งสมบุญให้บุตรหลานเจริญ ฟ้าสูงบรรยากาศใสสะอาด ในโลกที่แปดเปื้อนขุ่นมัว ใจคนเกิดขุ่นข้อง วินัยสามธรรมสัมพันธ์ห้าก็พลอยเสื่อมหาย มีแต่หลอกลวงหวังผลประโยชน์ อกุศลทั้งหลายลอยฟุ้ง บรรดาพุทธะเซียนอริยะกอปรด้วยเมตตากรุณาเวทนาสืบไป

เนื่องด้วยคุณธรรมเสื่อมสูญไปนาน สัจจะและสัตย์เสื่อมหาย จึงไม่มีวันสงบสุข ประชาชนไม่มีสิ่งเกาะเกี่ยวชีวิต ดังนั้นจึงเผยแผ่ศาสน์กล่อมเกลา ปรับปรุงกฏระเบียบให้ดีใหม่ ก่อตั้งศาลเจ้าเพื่อสืบทอดความศักดิ์สิทธิ์ กระจายสัจธรรม มีการประทับทรงกล่อมเกลาความข้องขุ่นของโลก ให้มีความจงรักภักดีตั้งอยู่ในคุณธรรม บำเพ็ญจริงหวนคืนสู่ความเรียบง่าย ยังประโบชน์แก่ตนและผู้อื่น รวมกลุ่มคณะร่วมช่วยเหลือ สืบสานความดีปลอบโยนด้วยโชควาสนา ให้ความชั่วร้ายหยุดลง แข่งขันกันแผ่เมตตา ให้ความโหดร้ายของโลกได้เกิดวันสันติภาพ สมานฉันท์ด้วยเสียงระบำเพลงมีสุข ฉุดช่วยสงเคราะห์ให้ชาวประชาสงบสุข เมื่อถึงวันโลกาพินาศแผ่นดินไหว ไฟบรรลัยกัลป์ท่วมฟ้า เสียงร้องระงมไปทั่ว ต่างหิวโหยหนาวเหน็บ หลั่งน้ำตาดั่งสายเลือด มีเพียงคุณธรรมฟูเฟื้องฉุดช่วยได้ คุณธรรมสูงค่า สัจจะสูงสะอาด หากสามารถเข้าใจหลักธรรมฟ้า หลักมนุษยธรรมและความดีทำให้แผ่นดินที่สกปรกมีธารน้ำที่ใสสะอาด มนุษย์ควรระวังความคิดชั่ว ประชาชนต้องละชั่วถือเมตตาร่วมกันสร้างบุญชุมชน ร่วมกันสร้างบุญให้เป็นผลของเหตุ ให้เป็นน้ำเมตตาหยดยุติธรรม สงเคราะห์ผู้ยากไร้พยุงคนล้ม สร้างบุญกุศลให้แก่คนรุ่นหลัง ด้วยที่มนุษย์อยู่ในโลกไม่กี่สิบฤดูใบไม้ผลิ ควรที่จะตั้งครตรงสู่ฟ้า เผยแผ่ความดี คิดหาวิธีการ เห็นผู้อื่นจมน้ำเหมือนตนจมน้ำด้วย ให้ชื่อจารึกไว้ในโลก ระบือนามยาวนาน แล้วจะไม่มุ่งสู่คุณธรรมหรือ ที่สุดแล้วก็เจริญรุ่งโรจน์ ชีวิตย่อมถูกทดสอบก็จะไม่เหมือนต้นหญ้าต้นไม้ที่เน่าเปื่อยไป

เจริญพร! ชีวิตมนุษย์อยู่กี่สิบปี เดือนปีไหลผ่านไม่หวนคืน ภาพอาทิตย์อัสดงสีแดง บุญกุศลให้รีบบำเพ็ญดอกตูมสีไม่สดตลอดกาลไผ่เขียวเงาทอดนิรันดร์ วาจาเร่งเร้าบุตรคุณธรรมให้เข้าใจในการเจริญจิตเมตตาสะพานธรรมตรงทุกแผ่น ฝั่งธรรมเป็นสัจจะทุกแห่งหนยานเมตตาแพบุญโปรดทุก ๆ เวลา เสียงสายฟ้า ทุกก้าวมุ่งสู่พังไล้แมนสรวง

0
115

เหตุที่มีสามีคนเดียวกัน

สมัยมีชีวิตอยู่ ข้าพเจ้าเคยไกล่เกลี่ยให้แก่สามีภรรยาคู่หนึ่ง เรื่องเป็นดังนี้

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago
หลันไฉ่เหอ

หลันไฉ่เหอ

1654918052.jpg
mindcyber
8 months ago
แกงมัสมั่น

แกงมัสมั่น

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago

รากไม่มีสำเร็จมี

นิตยเมตตรัยโพธิสัตว์

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

สดุดีตรีอักษร

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago