Loading...
Loading...
Loading...
1 month ago 154

ลือต้งปิง (ลื่อโจ้ว)

admin
mindcyber
0
1 month ago 134

ทิก๋วยลี้

admin
mindcyber
0
1 month ago 146

ม่าโจ้ว (องค์ดั้งเดิม)

ม่าโจ้ว

admin
mindcyber
0
1 month ago 137

ฮัวท้อ ( หมอเทวดา )

พระอรหันต์จี้กง

admin
mindcyber
0
1 month ago 108

พระอมิตพุทธเจ้า

admin
mindcyber
0
1 month ago 142

ฮุ่ยเหนิง (ฮุ่ยเล้ง)

พระโพธิสัตว์เซิ่นจง

admin
mindcyber
0
1 month ago 123

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
0
2 months ago 176
0

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต ดับทั้งคู่

แปลโดยท่านพุทธทาส

admin
mindcyber
2 months ago 66
0

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต ผู้เด่นอยู่โดดเดี่ยว

แปลโดยท่านพุทธทาส

admin
mindcyber
2 months ago 199
0

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต หมดลักษณะสมมุติ

แปลโดยท่านพุทธทาส

admin
mindcyber
2 months ago 177
0

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต วางมือหมด

แปลโดยท่านพุทธทาส

admin
mindcyber
2 months ago 162
0

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต หมดปัญหา

แปลโดยท่านพุทธทาส

admin
mindcyber
2 months ago 152
0

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต ฝึกราบคาบ

แปลโดยท่านพุทธทาส

admin
mindcyber
2 months ago 104
0

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต เปลี่ยนนิสัย

แปลโดยท่านพุทธทาส

admin
mindcyber
2 months ago 168
0

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต รับการฝึก

แปลโดยท่านพุทธทาส

admin
mindcyber
2 months ago 65
0

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต เริ่มการฝึก

แปลโดยท่านพุทธทาส

admin
mindcyber
2 months ago 118
0

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต ติดตามสังเกต

แปลโดยท่านพุทธทาส

admin
mindcyber
2 months ago 135

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 20

ไปมากระจ่าง เพียงหนึ่งยิ้มคืนสู่สัจจะ กริยาสะท้อน แห่งพุทธะเผยให้เห็นนับพันฤดู

admin
mindcyber
0
2 months ago 200

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 19

ช่วยคนไม่สำเร็จ พุทธานุภาพสู้กรรมานุภาพไม่ได้

admin
mindcyber
0
2 months ago 155
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 18

ผู้บำเพ็ญฉือเสาะหาใบสุทธิ จางถี่เตียนเมาเสาะหากลอน

admin
mindcyber
2 months ago 146

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 17

สามีภรรยาตายร่วมกัน สมานรักกันชาติหน้า ทหารกล้าเกิดเป็นแมลง ได้รับการ...

admin
mindcyber
0
2 months ago 112
0

ประวัติพระอรหัต์จี้กง ตอนที่ 16

ตัวเปลือยเปล่ารักษาโรคปอด ถูกหาว่าไร้มารยาทพูดจาภาษาเมา

admin
mindcyber
2 months ago 92
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 15

แสดงอภินิหารในการปิดทองพระ แก้หนี้กรรม คนตายเดินได้

admin
mindcyber
2 months ago 191
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 14

ใบประกาศก้องฟ้าโอรสสวรรค์ศรัทธา สุรานำปริศนาธรรมปรับใจผู้กำกับ

admin
mindcyber
2 months ago 100
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 13

เจ้าอาวาสซ่ง ปิติยินดีในปริศนาธรรม จี้กงโกรธตีไหเหล้าแตก

admin
mindcyber
2 months ago 90
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 12

พุทธานุภาพรับเฉินอี๊เป็นศิษย์ ในความเมาธรรมจิตชี้ความไร้แสง

admin
mindcyber
2 months ago 128
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 11

แก้สงฆ์โลภอยากฉันหน่อไม้ กระทบกับควายเหล็ก นายอำเภอทำโทษสน

admin
mindcyber
2 months ago 129
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 10

แสดงอภินิหาร พระจักรพรรดินีบริจาคทรัพย์

admin
mindcyber
2 months ago 129
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 9

หนีการถูกข่มเหงสู้วัดเจิ่นฉือ

admin
mindcyber
2 months ago 135
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 8

ให้ทานผ้าแพรแก่ขอทานๆ สำนึกคุณ จี้กงถูกขับไล่โดยรับหน้าที่หาผู้อุปัฏฐาก

admin
mindcyber