mindcyber 2 months ago

ไม่มีชื่อไม่มีบุญไม่มีเรามีแต่รัก

เจิ้งเหยาจง

   ผู้ที่ปฏิบัติธรรมย่อมต้องถูกทดสอบ การทดสอบเป็นการฟื้นฟูจิตใจขึ้นใหม่ ซึ่งการทดสอบแต่ละครั้งก็จะเป็นหัวข้อหลักหนึ่ง ๆ ซึ่งทำให้เราเจริญขึ้น และก็เป็นการปูทางด้านธุรกิจการงานด้วย อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนพลังงานให้อีกส่วนหนึ่ง เพื่อกำหนดแผนการให้ก้าวไปข้างหน้าสำหรับตน

    งานธรรมะก็เช่นเดียวกัน เริ่มแรกก็บำเพ็ญตนเองก่อน เมื่อมีประสบการณ์ก็ให้โปรดผู้อื่นพร้อมทั้งบำเพ็ญตนเองด้วย อาทิเช่น การบริจาคสร้างหนังสือธรรมะ ก็เป็นการโปรดโลกแนวทางหนึ่งที่สะดวก กล่าวคือไม่ว่าจะทำมหากุศลหรือจุลกุศล เพียงให้มีใจศรัทธาทำให้เต็มที่บุญกุศลก็จะเสมอเหมือนกัน

    เราไม่ควรที่จะหวังให้ฟ้ารับรู้หรือหวังผลตอบแทน การบำเพ็ญธรรมก็อย่าให้เรื่องเล็กน้อยมากังวล ผลการบำเพ็ญเป็นเช่นไรในใจตนเองรู้ได้เอง ทำไมจึงต้องให้เซียนพุทธมากำหนด

    ทั้งหลายทั้งปวงฟ้ารู้เอง เป็นด้วยจิตของเซียนพุทธบริบูรณ์ด้วยความรัก พระองค์ยอมให้เวไนย์ได้เจริญขึ้นอย่างอิสระเสีรีท่ามกลางการฝึกฝน ถึงแม้จะจดจ้องแต่ก็ถือความเงียบสงบ พระองค์จะไม่ต่อว่าหรือสรรเสริญ นอกเสียจากให้คำตักเตือนแนะนำ เพื่อให้พุทธบุตรได้เข้าถึงได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตนเองเลือกทางเดินเอาเอง

    ผู้ปฏิบัติธรรมที่แย่งชื่อแย่งผลงานนั้นช่างโง่เง่าเสียนี่กระไร! ทำส่วนของตัวให้ดีก็จะเป็นมหากุศล เซียนพุทธจะไม่มาว่าเธอทำน้อยหรือมีภาระเล็กน้อย หรือบริจาคเพียงนิดหน่อย ที่สำคัญต้องทำสุดแรงใจ เพราะท่ามกลลางงานใหญ่เล็กจะได้เห็นสัจธรรม

    โพธิสัตว์ที่แท้จริง จะไม่ยอมรับว่าตนคือโพธิสัตว์ ท่านจะปฏิบัติบำเพ็ญอย่างเงียบ ๆ ไม่มีชื่อไม่มีตำแหน่งต้องยึดติด เมื่อควรพูดก็พูดเมื่อไม่ควรพูดก็ปฏิบัติ เข้าใจหลักงานก็จะรักษาความสงบนิ่งไว้ งานธรรมแม้จะหนัก แต่ใจนั้นเบาสบาย ความรักระดับนี้ คือไม่มีเรา เธอจงพิจารณาดูท่านโพธิสัตว์ผู้นี้ให้ละเอียด นั่นก็คือตัวท่านเอง

ให้มีใจของทารกน้อย ก็จะรักษาความอ่อนเยาว์ไว้ได้

ทำสิ่งที่ตนเองพอใจ คือโชควาสนา

ทำสิ่งที่ตนเองไม่ชอบ ก็เหมือนศพเดินได้

ดูคนให้ดูตลอดชีวิต ห้ามดูเพียงชั่วครั้ง

ดับไฟโทสะลงได้คือมงคล

นกห่านบินผ่านาทิ้งเสียงไว้ คนผ่านทิ้งชื่อไว้

พบกันเพียงรอยยิ้มทำลายสิ้นความแค้น

“ฝึกฝน” จะมัวรอช้าอยู่ไม่ได้

“ความสำเร็จ” อยู่ที่ว่ารู้จักใช้เวลาหรือไม่

ปากกับใจเหมือนกัน คือแบบฉบับสุภาพชน

“กล้าหาญ” เป็นอันดับแรกของจริยธรรม


สู่ธรณีคุณธรรม

ท่านเซียนหักไท้โก้ว

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

ธรรมะอาจาย์ฮ่งกิง

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago

การเริ่มต้นของสรรพสิ่งฟ้าดิน

คนภูเขายอดหิมะ

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

ใจแม่ถวิลหา

พระองค์ธรรมมารดาแห่งสระทิพย์

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago
ต้มยำปลากระพงเจ

ต้มยำปลากระพงเจ

1654918052.jpg
mindcyber
9 months ago