คืนวันผันผ่าน...หวังแต่ให้ลูกเติบใหญ่

คืนวันผันผ่าน...หวังแต่ให้ลูกเติบใหญ่

           เผื่อจะได้ฝากผีฝากไข้ในภายหน้า

           ลูกที่แต่งงานไป แล้วไม่กตัญญูต่อพ่อแม่

           ก็เหมือนไม่คารวะต่อฟ้า

           ใส่ใจรักแต่ลูกเมีย แล้วทอดทิ้งบิดามารดา

           จะถูกครหานินทาอยู่ร่ำไป

           เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่แยกกิ่งก้าน

           ข้างหนึ่งสุขสมอารมณ์หมาย อีกข้างหนึ่งต้องตรอมตรมระทมทุกข์

           ลูกแพะนั้นยังรู้จักปัอนนมตอบแทนแม่

           แม้อีกายังรู้ซึ้งถึงการสนองบุญคุณ

           ผู้ใดมีใจกตัญญู ย่อมได้ลูกกตัญญูด้วย

           คนใจอำมะหิตก็จะได้ลูกชั่วสาระเลว

           ปลูกถั่วได้ถั่ว ปลูกงาได้งา

           กรรมสนองกรรมนั้นไม่เคยผิดพลาด.

0
221

ช่วยปลาต่ออายุ

1654918052.jpg
mindcyber
10 months ago

คำนำ

1654918052.jpg
mindcyber
2 months ago

ครั้งที่ 44 ตอน ท่องแดนลากไส้นรกน้อย

1654918052.jpg
mindcyber
3 months ago
น้ำพริกมะม่วงเจ

น้ำพริกมะม่วงเจ

1654918052.jpg
mindcyber
2 years ago

เทวโองการ

บันทึกปรากฎการณ์นรกนรกคนเป็น

1654918052.jpg
mindcyber
5 months ago