Loading...
Loading...
Loading...
11 months ago 298
0

พระเจ้าคุ้มครอง

เตียหยูจง

admin
mindcyber
11 months ago 249
0

หยุดโลภ หยุดโกรธ หยุดแย่งชิง

ขุนพลเตี๋ย ผู้ชนะร้อยครั้ง

admin
mindcyber
11 months ago 321
0

คุณธรรมงดเนื้อสัตว์

พระอาจารย์ฮั้วท้อ

admin
mindcyber
11 months ago 336
0

อริโยวาทหลิวง้วนเอียง

admin
mindcyber
11 months ago 336
0

อริโยวาทโง้วเอี้ยงอิ้ว

admin
mindcyber
11 months ago 237
0

อริโยวาทเมฆขาว

admin
mindcyber
11 months ago 326
0

พุทธโอวาทจี้กง

admin
mindcyber
11 months ago 326
0

อริโยวาทไต่ฮงกง

admin
mindcyber
11 months ago 273
0

เต๋ากับสรรพสิ่ง

พระอาจารย์ชิงซุ่ย

admin
mindcyber
11 months ago 335
0

เคราะห์กรรมวาสนา

พระรัชสุธารสมหาราช

admin
mindcyber
11 months ago 359
0

คุณธรรม

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
11 months ago 260
0

สั่งสอนอบรม

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
11 months ago 308
0

มหากุศล กับ กุศลน้อย

พระศาสดาแห่งเต๋า ไท้เสียงเล่ากุง

admin
mindcyber
11 months ago 253
0

ความลึกลับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์

admin
mindcyber
11 months ago 315
0

พระโพธิสัตว์ฉุดช่วยคุ้มครอง

admin
mindcyber
11 months ago 403
0

บรรยายธรรม

เทียนชั้งเชิ้นหมู่

admin
mindcyber
11 months ago 306
0

คีตพันธุรักษ์

อริยเจ้าเตี๋ย หน่ำเก็งเฮี้ยงห่วยจิงกุง

admin
mindcyber
11 months ago 316
0

บทประพันธ์สิบ

พระสุบรรณรัศมีพุทธเจ้า

admin
mindcyber
11 months ago 320
0

โอวาทโพธิสัตว์กวนอิม

ณ หินผาเขาแดง

admin
mindcyber
11 months ago 331
0

พระพุทธเจ้า

อรหันเหลียงสุขาวดี

admin
mindcyber
11 months ago 439
0

สดุดีตรีอักษร

admin
mindcyber
11 months ago 282
0

โอวาทท่านพันปีตระกูลโง้ว

admin
mindcyber
11 months ago 335
0

มหาทานสงเคราะห์ชน

พระเจ้ากิ่วเทียนจิงเสียง

admin
mindcyber
11 months ago 232
0

อริโยวาทหลื่อโจ้ว

admin
mindcyber
11 months ago 432
0

แสดงความนับถือ

พระวิสุทธิ์จารย์ หลิ่วฮุง

admin
mindcyber
11 months ago 337
0

ทางแห่งการบำเพ็ญ

อริยเจ้าคูเชียงชุน

admin
mindcyber
11 months ago 318
0

วิธีเคารพพระ

เจ้าบุญบารมี

admin
mindcyber
11 months ago 347
0

คีตธรรม

พระวิสุทธิจารย์เอียเอียะ

admin
mindcyber
11 months ago 396
0

ประจักษ์คุณธรรมต้องสะอาดใจก่อน

พระวิสุทธิจารย์ หลิวซุนฮวง

admin
mindcyber
11 months ago 351
0

เมตตา ยุติธรรม ธรรมะ คุณธรรม

พระวรวิสุทธิธรรมเจ้า

admin
mindcyber