Loading...
Loading...
Loading...
1 month ago 54
0

ครั้งที่ 27 ตอน ท่องแดนผึ้งพิษนรกน้อย

admin
mindcyber
1 month ago 50
0

ครั้งที่ 26 ตอน ท่องแดนตัดเอ็นแทะกระดูกนรกน้อย

admin
mindcyber
1 month ago 66
0

ครั้งที่ 25 ตอน ท่องแดนแทงปากนรกน้อย

admin
mindcyber
1 month ago 57
0

ครั้งที่ 24 ตอน ท่องแดนน้ำร้อนลวกมือนรกน้อย

admin
mindcyber
1 month ago 84
0

ครั้งที่ 23 ตอน ท่องแดนกรอกยานรกน้อย

admin
mindcyber
1 month ago 64
0

ครั้งที่ 22 ตอน พบปะท่านยมบาลโหงวกัวอ๊วง

admin
mindcyber
1 month ago 43
0

ครั้งที่ 21 ท่องตำหนักวิญญาณสัตว์สี่ชนิดคืนชีพ ครั้งที่ 3

admin
mindcyber
1 month ago 59
0

ครั้งที่ 20 ตอนท่องตำหนักวิญญาณสัตว์สี่ชนิดคืนชีพ ครั้งที่ 2

admin
mindcyber
1 month ago 89
0

ครั้งที่ 19 ตอนท่องตำหนักวิญญาณสัตว์สี่ชีวิตคืนชีพ

admin
mindcyber
1 month ago 51
0

ครั้งที่ 18 ตอน ท่องนรกน้อยแดนแขวนหัวทิ่ม

admin
mindcyber
1 month ago 82
0

ครั้งที่ 17 ท่องแดนเหล็กขูดหน้านรกน้อย

admin
mindcyber
1 month ago 48
0

ครั้งที่ 16 ท่องแดนควักตานรกน้อย

admin
mindcyber
1 month ago 78
0

ครั้งที่ 15 พบเจ้ายมบาลขุมที่ 3 (ซ่งตี่อ๊วง)

admin
mindcyber
1 month ago 77
0

ครั้งที่ 14 ท่องสระน้ำแข็งนรกน้อย

admin
mindcyber
1 month ago 67
0

ครั้งที่ 13 ท่องสะพานมรณะ (ไน้ฮ้อเกี้ย) และชมฟลอร์นรก

admin
mindcyber
1 month ago 64
0

ครั้งที่ 12 ท่องนรกย่อยแดนหิวโหย

admin
mindcyber
1 month ago 67
0

ครั้งที่ 11 ท่องนรกย่อยตมอุจจาระ - ปัสสาวะ

admin
mindcyber
1 month ago 50
0

ครั้งที่ 10 สนทนากับเจ้ายมบาล ขุมที่ 2 "ฉอกังอ๊วง"

และเยี่ยมชมโรงแสดงธรรม

admin
mindcyber
1 month ago 70
0

ครั้งที่ 9 เที่ยวเมืองผีตายโหง ครั้งที่ 2

admin
mindcyber
1 month ago 53
0

ครั้งที่ 8 ท่องเมืองผีตายโหง

admin
mindcyber
1 month ago 53
0

ครั้งที่ 7 ท่องโรงซ่อมพระสูตร

admin
mindcyber
1 month ago 55
0

ครั้งที่ 6 ท่องหอกระจกวิเศษ

admin
mindcyber
1 month ago 84
0

ครั้งที่ 5 ท่องแดนนรกขุมที่ 1 สนทนากับยมบาลชิ่งก้วงอ๊วง

admin
mindcyber
1 month ago 94
0

ครั้งที่ 4 ตอน ผ่านประตูผีรับฟังการบรรยายธรรม

admin
mindcyber
1 month ago 60
0

ครั้งที่ 3 ตอน เที่ยวแดนต่อแดนระหว่างมนุษยโลกกับยมโลก

admin
mindcyber
1 month ago 50
0

ครั้งที่ 2 ตอนเที่ยวสระน้ำสบายใจ

admin
mindcyber
1 month ago 84
0

ครั้งที่ 1 เที่ยวภูเขาหัวใจชมถ้ำนรก

admin
mindcyber
1 month ago 60
0

เทพเลขาลงประทับทรง ประกาศว่า:

admin
mindcyber
1 month ago 79
0

คำอนุโมทนาของกุมารเทพ เง็กฮือทงจี้อ

admin
mindcyber
1 month ago 50
0

คำอนุโมทนาพระกวงเฮงฮูจื้อ

ประธานสำนักเซี้ยเฮี้ยงตึ้ง ประทับทรง

admin
mindcyber