Loading...
Loading...
Loading...
7 months ago 234

หลันไฉ่เหอ

admin
mindcyber
0
7 months ago 342

จางกั๋วเหล่า

admin
mindcyber
0
7 months ago 334

ฮันจงหลี

admin
mindcyber
0
7 months ago 309

เหอเซียนโกว

admin
mindcyber
0
7 months ago 373

ลือต้งปิง (ลื่อโจ้ว)

admin
mindcyber
0
7 months ago 331

ทิก๋วยลี้

admin
mindcyber
0
7 months ago 352

ม่าโจ้ว (องค์ดั้งเดิม)

ม่าโจ้ว

admin
mindcyber
0
7 months ago 296

ฮัวท้อ ( หมอเทวดา )

พระอรหันต์จี้กง

admin
mindcyber
0
7 months ago 305

พระอมิตพุทธเจ้า

admin
mindcyber
0
7 months ago 373

ฮุ่ยเหนิง (ฮุ่ยเล้ง)

พระโพธิสัตว์เซิ่นจง

admin
mindcyber
0
7 months ago 308

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
0
8 months ago 392
0

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต ดับทั้งคู่

แปลโดยท่านพุทธทาส

admin
mindcyber
8 months ago 178
0

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต ผู้เด่นอยู่โดดเดี่ยว

แปลโดยท่านพุทธทาส

admin
mindcyber
8 months ago 393
0

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต หมดลักษณะสมมุติ

แปลโดยท่านพุทธทาส

admin
mindcyber
8 months ago 368
0

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต วางมือหมด

แปลโดยท่านพุทธทาส

admin
mindcyber
8 months ago 439
0

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต หมดปัญหา

แปลโดยท่านพุทธทาส

admin
mindcyber
8 months ago 394
0

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต ฝึกราบคาบ

แปลโดยท่านพุทธทาส

admin
mindcyber
8 months ago 237
0

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต เปลี่ยนนิสัย

แปลโดยท่านพุทธทาส

admin
mindcyber
8 months ago 308
0

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต รับการฝึก

แปลโดยท่านพุทธทาส

admin
mindcyber
8 months ago 174
0

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต เริ่มการฝึก

แปลโดยท่านพุทธทาส

admin
mindcyber
8 months ago 321
0

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต ติดตามสังเกต

แปลโดยท่านพุทธทาส

admin
mindcyber
8 months ago 345

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 20

ไปมากระจ่าง เพียงหนึ่งยิ้มคืนสู่สัจจะ กริยาสะท้อน แห่งพุทธะเผยให้เห็นนับพันฤดู

admin
mindcyber
0
8 months ago 408

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 19

ช่วยคนไม่สำเร็จ พุทธานุภาพสู้กรรมานุภาพไม่ได้

admin
mindcyber
0
8 months ago 322
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 18

ผู้บำเพ็ญฉือเสาะหาใบสุทธิ จางถี่เตียนเมาเสาะหากลอน

admin
mindcyber
8 months ago 430

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 17

สามีภรรยาตายร่วมกัน สมานรักกันชาติหน้า ทหารกล้าเกิดเป็นแมลง ได้รับการ...

admin
mindcyber
0
8 months ago 235
0

ประวัติพระอรหัต์จี้กง ตอนที่ 16

ตัวเปลือยเปล่ารักษาโรคปอด ถูกหาว่าไร้มารยาทพูดจาภาษาเมา

admin
mindcyber
8 months ago 285
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 15

แสดงอภินิหารในการปิดทองพระ แก้หนี้กรรม คนตายเดินได้

admin
mindcyber
8 months ago 485
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 14

ใบประกาศก้องฟ้าโอรสสวรรค์ศรัทธา สุรานำปริศนาธรรมปรับใจผู้กำกับ

admin
mindcyber
8 months ago 222
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 13

เจ้าอาวาสซ่ง ปิติยินดีในปริศนาธรรม จี้กงโกรธตีไหเหล้าแตก

admin
mindcyber
8 months ago 300
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 12

พุทธานุภาพรับเฉินอี๊เป็นศิษย์ ในความเมาธรรมจิตชี้ความไร้แสง

admin
mindcyber