Loading...
Loading...
Loading...
1 year ago 638
0

ผักทอดเทมปูระ

admin
mindcyber
1 year ago 718
0

ทรัพย์สมบัติที่แท้จริงคืออะไร

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
1 year ago 544
0

กตัญญู

พระศรีอารยเมตตรัยพุทธเจ้า

admin
mindcyber
7 months ago 406
0

เลียงผาช่วยชีวิต

admin
mindcyber
1 year ago 668

ปอเปี๊ยะทอด

admin
mindcyber
0
1 year ago 620
0

ความซื่อตรงคือธรรมแท้

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
1 year ago 452
0

ผลแบ่งดีชั่ว

พระกษิติครรภ์โพิสัตว์

admin
mindcyber
7 months ago 342
0

นกมาร่วมงานศพ

admin
mindcyber
1 year ago 644

หมูสะเต๊ะเจ

admin
mindcyber
0
1 year ago 596

การบำเพ็ญธรรมเป็นของแท้

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
0
1 year ago 670
0

เตือนกตัญญู

เซียนเตียกั้วเหล้า

admin
mindcyber
7 months ago 285
0

ไม่จมน้ำตายเพราะเต่า

admin
mindcyber
1 year ago 506
0

การทำความดีสร้างกุศล

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
1 year ago 675
0

เป็นพุทธะทันทีกตัญญูก่อน

เซียนฮั้งเซียงจื้อ

admin
mindcyber
7 months ago 269
0

ช่วยงู ได้ตำรายา

admin
mindcyber
1 year ago 682

เห็ดอบสมุนไพร

admin
mindcyber
0
1 year ago 478
0

ธรรมได้จากการทวนกระแส

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
1 year ago 485
0

ปัญญากับญาณสัมผัส

พระอาจารย์โง้วมั่งอู๋

admin
mindcyber
7 months ago 391
0

ช่วยเต่าได้เป็นมหาอุปราช

admin
mindcyber
1 year ago 636

ห่อนึ่งชาวเหนือเจ

admin
mindcyber
0
1 year ago 681
0

ธรรมสู่ชาวบ้าน

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
1 year ago 520
0

ร่วมบำเพ็ญปัญญาเพิ่ม

เซียนลี่ทีไกว้

admin
mindcyber
7 months ago 250
0

สมความปรารถนาได้ด้วยบุญกุศล

admin
mindcyber
1 year ago 669

น้ำพริกปลาร้าเจ

admin
mindcyber
0
1 year ago 534
0

กฏสวรรค์

ผู้ใดสร้างสมบุญและบาป เมื่อหักลบกันแล้ว ถ้าจำนวนบาปมีมากกว่าจำนวนบุญ ให้เไปเกิดเป็นสัตว์เด...

admin
mindcyber
1 year ago 453
0

ภาพจริงภูผาเซียนเป็นเพื่อนเดิน

เซียนฮ้อเซียนโกว

admin
mindcyber
7 months ago 306
0

บรรพบุรุษสร้างบุญกุศลถึงลูกหลาน

admin
mindcyber
1 year ago 788

ลาบวุ้นเส้นเห็ดสามอย่าง

โดย : กุ๊กเล็ก เทศกาลกินเจกำลังจะหมุนเวียนมาอีกครั้งหนึ่ง (18-26 ตุลาคม) ในช่วงเทศกาลนี...

admin
mindcyber
0
1 year ago 405
0

หมวดกตัญญู

admin
mindcyber