Loading...
Loading...
Loading...
2 months ago 152
0

บันทึกนรกคนเป็น ตอนที่ 6

บันทึกปรากฎการณ์นรกนรกคนเป็น

admin
mindcyber
1 year ago 709

การทำซิ่วท้อ

admin
mindcyber
0
1 year ago 468
0

จิตหลง

admin
mindcyber
1 year ago 409
0

อริโยวาทไต่ฮงกง

admin
mindcyber
2 months ago 158
0

บันทึกนรกคนเป็น ตอนที่ 7

บันทึกปรากฎการณ์นรกนรกคนเป็น

admin
mindcyber
1 year ago 470

ต้มข่าไก่เจ

admin
mindcyber
0
1 year ago 503
0

รวมสี่มหาภูมิ

พระอาจารย์ฮุ้ยเหนิง

admin
mindcyber
1 year ago 426
0

พุทธโอวาทจี้กง

admin
mindcyber
2 months ago 134
0

บันทึกนรกคนเป็น ตอนที่ 8

บันทึกปรากฎการณ์นรกนรกคนเป็น

admin
mindcyber
1 year ago 1.7K

การทำหมูยอเจ

admin
mindcyber
0
1 year ago 571
0

สร้างกุศลเพ่งฌาน

ท่านบ้วนม่อฮูจื้อ

admin
mindcyber
1 year ago 314
0

อริโยวาทเมฆขาว

admin
mindcyber
2 months ago 190
0

บันทึกนรกคนเป็น ตอนที่ 9

บันทึกปรากฎการณ์นรกนรกคนเป็น

admin
mindcyber
1 year ago 996

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ (อ่านว่า /พฺระ-กะ-สิ-ติ-คัน-โพ-ทิ-สัด/, สันสกฤต...

เมื่อปี พ.ศ. 1239 ตี่จั่งอ๊วง (พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์) ได้มาจุติในโลกมนุษย์เป็นมกุฏราชกุมา...

admin
mindcyber
0
1 year ago 372
0

การตอบสนอง

กุมารเทพอวี่ซวี

admin
mindcyber
1 year ago 430
0

อริโยวาทโง้วเอี้ยงอิ้ว

admin
mindcyber
2 months ago 177
0

บันทึกนรกคนเป็น ตอนที่ 10

บันทึกปรากฎการณ์นรกนรกคนเป็น

admin
mindcyber
1 year ago 705

นิ่งสงบมีประโยชน์อย่างไร

admin
mindcyber
0
1 year ago 437
0

ฆ่าชีวิตทำลายดวงดี

เล่าโดย....เซี้ยงง้วน

admin
mindcyber
1 year ago 436
0

อริโยวาทหลิวง้วนเอียง

admin
mindcyber
2 months ago 203
0

ท้ายบท โดย พระอรหันต์จี้กง

บันทึกปรากฎการณ์นรกนรกคนเป็น

admin
mindcyber
1 year ago 1
0

ไม่รักจะโกรธทำไม

admin
mindcyber
1 year ago 482
0

ความว่าง

ธรรมาจารย์ซิ่งคง

admin
mindcyber
1 year ago 416
0

คุณธรรมงดเนื้อสัตว์

พระอาจารย์ฮั้วท้อ

admin
mindcyber
1 month ago 89
0

สวรรค์ และ นรก

พระกษิติครรภโพธิสัตว์ 13 กันยายน 2541

admin
mindcyber
1 year ago 667
0

โลภ โกรธ หลง เหมือนอะไร

admin
mindcyber
1 year ago 500
0

โอบอ้อมอารี

ท่านซือหม่ากวง

admin
mindcyber
1 year ago 337
0

หยุดโลภ หยุดโกรธ หยุดแย่งชิง

ขุนพลเตี๋ย ผู้ชนะร้อยครั้ง

admin
mindcyber
1 month ago 86
0

งานเทียวโต่ว

พระอรหันต์ไคซิน

admin
mindcyber
1 year ago 730
0

ปัญญาเกิดได้อย่างไร

admin
mindcyber