mindcyber

mindcyber

admin Super Admin
Level 1 Points 0 Total Posts 708
Loading...
Loading...
Loading...
4 months ago 223

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 20

ไปมากระจ่าง เพียงหนึ่งยิ้มคืนสู่สัจจะ กริยาสะท้อน แห่งพุทธะเผยให้เห็นนับพันฤดู

admin
mindcyber
0
4 months ago 283

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 19

ช่วยคนไม่สำเร็จ พุทธานุภาพสู้กรรมานุภาพไม่ได้

admin
mindcyber
0
4 months ago 239
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 18

ผู้บำเพ็ญฉือเสาะหาใบสุทธิ จางถี่เตียนเมาเสาะหากลอน

admin
mindcyber
4 months ago 310

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 17

สามีภรรยาตายร่วมกัน สมานรักกันชาติหน้า ทหารกล้าเกิดเป็นแมลง ได้รับการ...

admin
mindcyber
0
4 months ago 161
0

ประวัติพระอรหัต์จี้กง ตอนที่ 16

ตัวเปลือยเปล่ารักษาโรคปอด ถูกหาว่าไร้มารยาทพูดจาภาษาเมา

admin
mindcyber
4 months ago 186
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 15

แสดงอภินิหารในการปิดทองพระ แก้หนี้กรรม คนตายเดินได้

admin
mindcyber
4 months ago 323
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 14

ใบประกาศก้องฟ้าโอรสสวรรค์ศรัทธา สุรานำปริศนาธรรมปรับใจผู้กำกับ

admin
mindcyber
4 months ago 149
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 13

เจ้าอาวาสซ่ง ปิติยินดีในปริศนาธรรม จี้กงโกรธตีไหเหล้าแตก

admin
mindcyber
4 months ago 186
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 12

พุทธานุภาพรับเฉินอี๊เป็นศิษย์ ในความเมาธรรมจิตชี้ความไร้แสง

admin
mindcyber
4 months ago 183
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 11

แก้สงฆ์โลภอยากฉันหน่อไม้ กระทบกับควายเหล็ก นายอำเภอทำโทษสน

admin
mindcyber
4 months ago 249
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 10

แสดงอภินิหาร พระจักรพรรดินีบริจาคทรัพย์

admin
mindcyber
4 months ago 194
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 9

หนีการถูกข่มเหงสู้วัดเจิ่นฉือ

admin
mindcyber
4 months ago 211
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 8

ให้ทานผ้าแพรแก่ขอทานๆ สำนึกคุณ จี้กงถูกขับไล่โดยรับหน้าที่หาผู้อุปัฏฐาก

admin
mindcyber
4 months ago 107
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 7

สัมมาสติไม่หลงรูป ธรรมจิตรู้ตื่นไม่เมาเหล้า

admin
mindcyber
4 months ago 327
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 6

เมื่อปลงเสียได้ก็จากไป เมื่อวางไม่ลงก็กลับมาใหม่

admin
mindcyber
4 months ago 303
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 5

อภิญญาร้องเพลงโปรดผู้คน ไม่ยึดติดล้มกระดานสู่นิพพาน

admin
mindcyber
4 months ago 176
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 4

ทุกข์ทรมานนั่งไม่สำคัญ บรรลุแจ้งแสร้งทำเพี้ยน

admin
mindcyber
พระอรหันต์จี้กง
4 months ago 347

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 3

admin
mindcyber
0
video
4 months ago 138

อาจารย์รอคอยที่ผิงซัน

admin
mindcyber
0
4 months ago 247
0

กฎสวรรค์หมวดความละอาย

admin
mindcyber
4 months ago 119
0

กฎสวรรค์หมวดกามคุณ

admin
mindcyber
4 months ago 139
0

กฎสวรรค์หมวดสัจจะ

admin
mindcyber
4 months ago 225
0

กฎสวรรค์หมวดปัญญา

admin
mindcyber
4 months ago 112
0

กฎสวรรค์หมวดมารยาท

admin
mindcyber
4 months ago 115
0

กฎสวรรค์หมวดซื่อสัตย์

admin
mindcyber
4 months ago 128
0

กฎสวรรค์หมวดวาจา

admin
mindcyber
4 months ago 176
0

กฎสวรรค์หมวดใจ

admin
mindcyber
4 months ago 246
0

กฎสวรรค์หมวดคุณธรรม

admin
mindcyber
4 months ago 200
0

กฎสวรรค์หมวดเมตตา

admin
mindcyber
4 months ago 229
0

กฎสวรรค์หมวดญาติพี่น้อง

admin
mindcyber