mindcyber

mindcyber

admin Super Admin
Level 1 Points 0 Total Posts 708
Loading...
Loading...
Loading...
5 months ago 284
0

ข้อ 6. กุญแจดอกสำคัญของการมีความสุขก็คือ ต้องยอมรับชะตากรรมของตนเอง

admin
mindcyber
5 months ago 322

ข้อ 5. ความสุขก็คือ อย่าได้ไปคิดเปลี่ยนแปลงผู้อื่น

admin
mindcyber
0
5 months ago 197
0

ข้อ 4. ความสุขก็คือ สามารถออมชอมกับคนที่มีความเห็นไม่ตรงกับเรา

admin
mindcyber
5 months ago 228
0

ข้อ 3. ทำตามตำแหน่งหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด

admin
mindcyber
5 months ago 207
0

2.ละเว้นการกล่าววาจาไม่สุภาพ อย่ามีปฏิกิริยาโต้ตอบ อย่าเปรียบเทียบกับผ...

admin
mindcyber
พระพุทธจี้กง
5 months ago 229

ความสุข คืออไร? ข้อ 1. ความสุขก็คือ ใจปีติยินดี ใจขอบคุณ ใจปีติยินดี

ตลอดเวลามีแต่ใจปีติยินดี สมาชิกในครอบครัวที่อยู่ร่วมกับเรา ล้วนสร้างบุญสัมพันธ์กับเรา ภรรย...

admin
mindcyber
0
5 months ago 293

จะสร้างความผาสุกแก่ชีวิตอย่างไร? (วิธีคิดและวิธีการสร้างความสุข)

พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง

admin
mindcyber
0
5 months ago 229
0

จะสร้างชีวิตสมบูรณ์พูนสุขอย่างไร

กำหนดความคิดว่า ฉันเป็นคนสมบูรณ์พูนสุขที่สุด ความคิดเป็นตัวที่จับให้มั่นได้ยาก เหมือนม้า...

admin
mindcyber
5 months ago 200
0

วิธีแก้กรรมแห่งการปาณาติบาต

admin
mindcyber
5 months ago 271
0

สละเนื้อช่วยนก

ในกาลก่อน เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่บำเพ็ญโพธิสัตว์ธรรม ยังมิได้ตรัสรู้เ...

admin
mindcyber
5 months ago 204
0

ฆ่ากันตลอดชีวิต

น่าสังเวชใจเหลือเกินที่ชั่วชีวิตของคนเราตั้งแต่เล็กจนโตตั้งแต่โตจนแก่จนกระทั้งแก่ไปถึงตายใ...

admin
mindcyber
5 months ago 165
0

เป็นหนี้ก็ต้องชดใช้

เราทุกคนที่ยังเวียนว่ายอยู่ในโลกต่างเคยสร้างบาปเวรมีหนี้สินติดตัวแต่ละคนล้วนมีเจ้าหนี้นายเ...

admin
mindcyber
5 months ago 235
0

มิใช่เพียงแค่พูดก็พอ

เมื่อราวเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2534 ขณะที่ข้าพเจ้า กำลังเลือกซื้อโต๊ะวางหนังสือธรรมะ ที่ใช้แจกส...

admin
mindcyber
5 months ago 234
0

รักสนุกกลับทุกข์สาหัส

มีพระสงฆ์สาวกนักปฎิษัติธรรมและนักพัฒนาสังคมจำนวนมากที่ท่านบำเพ็ญตนสร้างคุณประโยชน์ให้แก่เพ...

admin
mindcyber
video
5 months ago 293

ดั่งเทียนหลอมใจ

admin
mindcyber
0
video
5 months ago 228

เพลงพระโอวาทหวังศิษย์จะก้าวหน้า

admin
mindcyber
0
video
5 months ago 216

คิดถึงศิษย์ 思徒歌 ซือถูเกอ

admin
mindcyber
0
video
5 months ago 357

พระโอวาท ดับทุกข์ได้ด้วยใจตน ทำนองเพลงก้อนหินสิ้นใจ

admin
mindcyber
0
video
5 months ago 358

ล้างคืนใจเดิม

admin
mindcyber
0
5 months ago 307
0

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไขปัญหาธรรม

admin
mindcyber
5 months ago 217
0

เหตุที่มีสามีคนเดียวกัน

สมัยมีชีวิตอยู่ ข้าพเจ้าเคยไกล่เกลี่ยให้แก่สามีภรรยาคู่หนึ่ง เรื่องเป็นดังนี้

admin
mindcyber
5 months ago 339
0

กรรมของการประพฤติผิดในกาม

ที่ตำบลเหาลี นาย ก. มีฐานะปานกลาง ทว่าบุตรสาวคนรองของเขาตั้งแต่อายุ 16 ปี ก็เริ่มเที่ยวเตร...

admin
mindcyber
5 months ago 196
0

กรรมของการขูดรีดดอกเบี้ย

สามีภรรยาคู่หนึ่งมีกิจการใหญ่โต มีบุตรชาย 2 คน คนโตเป็นใบ้แต่กำเนิด คนรองไม่ยอมทำงานทำการ...

admin
mindcyber
5 months ago 279
0

สร้างสมกุศลย่อมเจริญ

ที่เมืองไทจง มีสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นคนดีมีเมตตาขยันขันแข็งมาตลอดชีวิต มีบุตรชายเพียงคนเดีย...

admin
mindcyber
5 months ago 321
0

สร้างกุศลส่งผลถึงลูกหลาน

ที่ตำบลจีหลง นายหงกตัญญูต่อพ่อแม่ยิ่ง เขาเป็นคนขยันขันแข็ง จึงสามารถสร้างฐานะได้จากไม่มีอะ...

admin
mindcyber
5 months ago 334
0

กรรมของการกินเนื้อหมา

แต่ก่อนมี นาย ก. ได้ลี้ยงสุนัขตัวหนึ่งซึ่งรักมันมาก สุนัขนั้นก็รู้ใจนายไม่ยอมห่าง คาดไม่ถึ...

admin
mindcyber
5 months ago 243
0

จากเศรษฐีกลายเป็นยาจก

ที่เมืองไถหนาน นาย ก. สืบทอดกิจการโรงงานเครื่องเหล็กจากบิดา ชั่วเวลาไม่ถึง 8 ปี กิจการประส...

admin
mindcyber
5 months ago 251
0

เหตุที่ดอกฟ้ารักยาจก

ที่เมืองไทเป นาง ก. เป็นบุตรีสาวของเศรษฐี เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้ว บิดามารดารักนางเสมือนดวงใ...

admin
mindcyber
5 months ago 169
0

เหตุที่ตาบอด

ที่ตำบลหนานโถว นาง ก. ตาบอดทั้งสองข้างตั้งแต่เด็ก พอโตขึ้นได้หัดเป็น “หมอนวด” แม้นาง ก. จะ...

admin
mindcyber
5 months ago 130
0

กรรมของคนใจบาป

ที่เมืองไถหนาน นาย ก. แต่งงานกับนางเฉินมา 20 ปี มีบุตรชายหญิงด้วยกันสามีภรรยามักจะทะเลาะตบ...

admin
mindcyber