Loading...
Loading...
Loading...
1 year ago 517
0

ฝน

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
7 months ago 259
0

ชำระหนี้

admin
mindcyber
2 weeks ago 66
0

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก ครั้งที่9

เต่าทรงศีลแสดงธรรมะอันลึกล้ำ ปลาไหลบำเพ็ญธรรมชำระบาป

admin
mindcyber
1 year ago 871

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 17

สามีภรรยาตายร่วมกัน สมานรักกันชาติหน้า ทหารกล้าเกิดเป็นแมลง ได้รับการ...

admin
mindcyber
0
1 year ago 405
0

คำเตือน

หลิวฮุงซือจุน

admin
mindcyber
7 months ago 277
0

บุญเปลี่ยนชะตา

admin
mindcyber
2 weeks ago 68
0

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก ครั้งที่10

หนทางชีวิตมนุษย์นั้นขรุขระ หนูประพฤติตัวเสื่อมทรามตกลงสู่สัตว์

admin
mindcyber
2 years ago 717

บะหมี่เจผัดผักกระเฉด

admin
mindcyber
0
1 year ago 676
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 18

ผู้บำเพ็ญฉือเสาะหาใบสุทธิ จางถี่เตียนเมาเสาะหากลอน

admin
mindcyber
1 year ago 566
0

ตะวันออก

พระอาจารย์เมฆขาว

admin
mindcyber
7 months ago 260
0

มันสมองของใคร

admin
mindcyber
2 weeks ago 74
0

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก ครั้งที่11

เกิดเป็นโคนมโคเนื้อแตกต่างกัน ต่างก็สละร่างเพื่อชดใช้กรรม

admin
mindcyber
2 years ago 865
0

บวบผัดข้าวโพดอ่อน

admin
mindcyber
1 year ago 924

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 19

ช่วยคนไม่สำเร็จ พุทธานุภาพสู้กรรมานุภาพไม่ได้

admin
mindcyber
0
1 year ago 542
0

ธรรมะอาจาย์ฮ่งกิง

admin
mindcyber
7 months ago 350
0

โยนบาปให้สวรรค์

admin
mindcyber
2 weeks ago 62
0

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก ครั้งที่12

สัตว์เดรัจฉานมีจิตวิญญาณดุจเดียวกับมนุษย์ ขนแกะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นควรนึกถึงบุญคุณมัน

admin
mindcyber
2 years ago 826

บวบกลมผัดหมี่กึง

admin
mindcyber
0
1 year ago 700

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 20

ไปมากระจ่าง เพียงหนึ่งยิ้มคืนสู่สัจจะ กริยาสะท้อน แห่งพุทธะเผยให้เห็นนับพันฤดู

admin
mindcyber
0
1 year ago 489
0

รากไม่มีสำเร็จมี

นิตยเมตตรัยโพธิสัตว์

admin
mindcyber
7 months ago 308
0

หนี้ชีวิต

admin
mindcyber
2 weeks ago 74
0

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก ครั้งที่13

สัตว์รู้จักเจ็บปวดรักตัวกลัวตาย เสือช้างยึดป่าเป็นบ้านสำนึกผิด

admin
mindcyber
2 years ago 739

น้ำแดงรวมมิตร

admin
mindcyber
0
1 year ago 660
0

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต ติดตามสังเกต

แปลโดยท่านพุทธทาส

admin
mindcyber
1 year ago 469
0

รักษ์กุลสตรี

ราชินีง้อเซียนโกว

admin
mindcyber
7 months ago 262
0

หลงซันกง

admin
mindcyber
2 weeks ago 57
0

วงเวียนกรรมของสัตว์โลก ครั้งที่14

อรหันต์จี้กงชี้บาปเพื่อเตือนสติให้ประพฤติธรรม ผู้บรรลุญาณพูดสัจธรรมกับนกบนต้นไม้

admin
mindcyber
2 years ago 843
0

ถั่วพูผัดเห็ดหอม

admin
mindcyber
1 year ago 462
0

10 ขั้นตอนการพัฒนาจิต เริ่มการฝึก

แปลโดยท่านพุทธทาส

admin
mindcyber