Loading...
Loading...
Loading...
9 months ago 256
0

ต้นเหตุผลกรรม

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
5 months ago 113
0

เต๋ากับสรรพสิ่ง

พระอาจารย์ชิงซุ่ย

admin
mindcyber
11 months ago 499

การทำซิ่วท้อ

admin
mindcyber
0
9 months ago 269
0

จิตหลง

admin
mindcyber
5 months ago 190
0

อริโยวาทไต่ฮงกง

admin
mindcyber
11 months ago 282

ต้มข่าไก่เจ

admin
mindcyber
0
9 months ago 279
0

รวมสี่มหาภูมิ

พระอาจารย์ฮุ้ยเหนิง

admin
mindcyber
5 months ago 167
0

พุทธโอวาทจี้กง

admin
mindcyber
11 months ago 526

การทำหมูยอเจ

admin
mindcyber
0
9 months ago 301
0

สร้างกุศลเพ่งฌาน

ท่านบ้วนม่อฮูจื้อ

admin
mindcyber
5 months ago 124
0

อริโยวาทเมฆขาว

admin
mindcyber
11 months ago 587

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ (อ่านว่า /พฺระ-กะ-สิ-ติ-คัน-โพ-ทิ-สัด/, สันสกฤต...

เมื่อปี พ.ศ. 1239 ตี่จั่งอ๊วง (พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์) ได้มาจุติในโลกมนุษย์เป็นมกุฏราชกุมา...

admin
mindcyber
0
9 months ago 193
0

การตอบสนอง

กุมารเทพอวี่ซวี

admin
mindcyber
5 months ago 180
0

อริโยวาทโง้วเอี้ยงอิ้ว

admin
mindcyber
11 months ago 449

นิ่งสงบมีประโยชน์อย่างไร

admin
mindcyber
0
9 months ago 260
0

ฆ่าชีวิตทำลายดวงดี

เล่าโดย....เซี้ยงง้วน

admin
mindcyber
5 months ago 163
0

อริโยวาทหลิวง้วนเอียง

admin
mindcyber
11 months ago 1
0

ไม่รักจะโกรธทำไม

admin
mindcyber
9 months ago 232
0

ความว่าง

ธรรมาจารย์ซิ่งคง

admin
mindcyber
5 months ago 183
0

คุณธรรมงดเนื้อสัตว์

พระอาจารย์ฮั้วท้อ

admin
mindcyber
11 months ago 487
0

โลภ โกรธ หลง เหมือนอะไร

admin
mindcyber
9 months ago 262
0

โอบอ้อมอารี

ท่านซือหม่ากวง

admin
mindcyber
5 months ago 116
0

หยุดโลภ หยุดโกรธ หยุดแย่งชิง

ขุนพลเตี๋ย ผู้ชนะร้อยครั้ง

admin
mindcyber
11 months ago 492
0

ปัญญาเกิดได้อย่างไร

admin
mindcyber
9 months ago 308
0

สงบ

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
5 months ago 158
0

พระเจ้าคุ้มครอง

เตียหยูจง

admin
mindcyber
11 months ago 504

อย่าเบียดเบียนสัตว์เขากำลังชดใช้กรรม

admin
mindcyber
0
9 months ago 284
0

เตือนโลก

บรรพาจารย์ขงเบ้ง

admin
mindcyber
5 months ago 205
0

โองการฟ้าขัดขืนไม่ได้

ฮุ้งเทียน

admin
mindcyber
11 months ago 335
0

ปัญญาคือะไร

admin
mindcyber