Loading...
Loading...
Loading...
4 months ago 143

เตียวหุย

admin
mindcyber
0
4 months ago 242

เล่าปี

admin
mindcyber
0
4 months ago 296

กวนอู

admin
mindcyber
0
4 months ago 201

ขงเบ้ง

admin
mindcyber
0
4 months ago 199

งักฮุย

admin
mindcyber
0
4 months ago 218
0

เถ้าเย็น

admin
mindcyber
4 months ago 237

เทพไคหยวน

admin
mindcyber
0
4 months ago 257

เชาก๊กกู๋

admin
mindcyber
0
4 months ago 225

หันเซียงจื่อ

admin
mindcyber
0
4 months ago 152

หลันไฉ่เหอ

admin
mindcyber
0
4 months ago 231

จางกั๋วเหล่า

admin
mindcyber
0
4 months ago 212

ฮันจงหลี

admin
mindcyber
0
4 months ago 200

เหอเซียนโกว

admin
mindcyber
0
4 months ago 279

ลือต้งปิง (ลื่อโจ้ว)

admin
mindcyber
0
4 months ago 225

ทิก๋วยลี้

admin
mindcyber
0
4 months ago 264

ม่าโจ้ว (องค์ดั้งเดิม)

ม่าโจ้ว

admin
mindcyber
0
4 months ago 228

ฮัวท้อ ( หมอเทวดา )

พระอรหันต์จี้กง

admin
mindcyber
0
4 months ago 202

พระอมิตพุทธเจ้า

admin
mindcyber
0
4 months ago 245

ฮุ่ยเหนิง (ฮุ่ยเล้ง)

พระโพธิสัตว์เซิ่นจง

admin
mindcyber
0
4 months ago 243

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
0
4 months ago 223

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 20

ไปมากระจ่าง เพียงหนึ่งยิ้มคืนสู่สัจจะ กริยาสะท้อน แห่งพุทธะเผยให้เห็นนับพันฤดู

admin
mindcyber
0
4 months ago 283

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 19

ช่วยคนไม่สำเร็จ พุทธานุภาพสู้กรรมานุภาพไม่ได้

admin
mindcyber
0
4 months ago 239
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 18

ผู้บำเพ็ญฉือเสาะหาใบสุทธิ จางถี่เตียนเมาเสาะหากลอน

admin
mindcyber
4 months ago 310

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 17

สามีภรรยาตายร่วมกัน สมานรักกันชาติหน้า ทหารกล้าเกิดเป็นแมลง ได้รับการ...

admin
mindcyber
0
4 months ago 161
0

ประวัติพระอรหัต์จี้กง ตอนที่ 16

ตัวเปลือยเปล่ารักษาโรคปอด ถูกหาว่าไร้มารยาทพูดจาภาษาเมา

admin
mindcyber
4 months ago 186
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 15

แสดงอภินิหารในการปิดทองพระ แก้หนี้กรรม คนตายเดินได้

admin
mindcyber
4 months ago 323
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 14

ใบประกาศก้องฟ้าโอรสสวรรค์ศรัทธา สุรานำปริศนาธรรมปรับใจผู้กำกับ

admin
mindcyber
4 months ago 149
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 13

เจ้าอาวาสซ่ง ปิติยินดีในปริศนาธรรม จี้กงโกรธตีไหเหล้าแตก

admin
mindcyber
4 months ago 186
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 12

พุทธานุภาพรับเฉินอี๊เป็นศิษย์ ในความเมาธรรมจิตชี้ความไร้แสง

admin
mindcyber
4 months ago 183
0

ประวัติพระอรหันต์จี้กง ตอนที่ 11

แก้สงฆ์โลภอยากฉันหน่อไม้ กระทบกับควายเหล็ก นายอำเภอทำโทษสน

admin
mindcyber