Loading...
Loading...
Loading...
2 months ago 91
0

แสง

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
video
5 months ago 354

หวังศิษย์จะทนทุกข์ได้

admin
mindcyber
0
5 months ago 232
0

กรรมของการสำส่อน

เจ้าหลักเมือง ชิว

admin
mindcyber
2 months ago 83
0

บำเพ็ญพลังสติ

กิ่วเทียนเฮี้ยงนึ้ง

admin
mindcyber
video
5 months ago 267

ต้นไม้แห่งศรัทธา

admin
mindcyber
0
5 months ago 225
0

โกงตาชั่ง ปล่อยกู้คิดดอกแพง

เจ้าหลักเมือง ชิว

admin
mindcyber
2 months ago 87
0

นิพพานกับการพ้นเกิดดับ

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
5 months ago 263

ไก่ผัดขิงน้ำแดง

เมนูอาหารเจ ไก่ผัดขิงน้ำแดง

admin
mindcyber
0
5 months ago 271
0

ติดหนี้ไม่จ่าย ลูกเกิดมาทวงหนี้

เจ้าหลักเมือง ชิว

admin
mindcyber
2 months ago 92
0

เซนแห่งชุมชน

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
5 months ago 301

กระเพาะปลาน้ำแดง

admin
mindcyber
0
5 months ago 252
0

เหตุที่ไร้บุตรสืบสกุล

เจ้าหลักเมือง ชิว

admin
mindcyber
2 months ago 116
0

ดวงชะตา

นพภางค์เจ้า (เจ้าแห่งเตาไฟ)

admin
mindcyber
5 months ago 307

กะหล่ำปลีพันเต้าหู้

admin
mindcyber
0
5 months ago 283
0

กรรมของการทอดทิ้ง

เจ้าหลักเมือง ชิว

admin
mindcyber
2 months ago 116
0

โอวาทพระวิสุทธิเทพเมฆขาว

admin
mindcyber
video
5 months ago 345

ต้มยำเห็ดเจ

admin
mindcyber
0
5 months ago 290
0

สวดพระสูตรสลายบาปกรรม

เจ้าหลักเมือง ชิว

admin
mindcyber
2 months ago 97
0

ทำกุศลหวังประโยชน์ใช่กุศลไม่

พระวิสุทธิเทพโง้วมั่งอู้

admin
mindcyber
video
5 months ago 213

ซาลาเปาเม่นลาวาเจ

admin
mindcyber
0
5 months ago 251
0

กรรมของแม่ชีกิเลสหนา

เจ้าหลักเมือง ชิว

admin
mindcyber
2 months ago 113
0

โอวาทพระจี้กง

admin
mindcyber
5 months ago 252
0

ความสุขคืออะไร?

ความสุข คือ ความสบาย หรือความสำราญ แยกออกได้เป็นสองฝ่าย คือ ความสุขทางกาย กับความสุขทางใจ

admin
mindcyber
2 months ago 117
0

ปรัชญาปารมิตาหทัยสูตร กับข้าพเจ้า

“ .....อื๊อเอ็ก”

admin
mindcyber
5 months ago 280
0

ทำอย่างไรจึงจะพบสุข

admin
mindcyber
2 months ago 102
0

เดรัจฉานก็มีปัญญารับธรรม

admin
mindcyber
5 months ago 251

น้ำพริกถั่วเหลือง

admin
mindcyber
0
5 months ago 279
0

อย่าคบคนพาล

บันไดขั้นแรก ที่จะก้าวขึ้นไปสู่ความสุขนั้น จะต้องตั้งต้นกันที่ “การไม่คบคนพาล” ให้ได้เสียก...

admin
mindcyber