Loading...
Loading...
Loading...
6 months ago 218
0

เดรัจฉานก็มีปัญญารับธรรม

admin
mindcyber
9 months ago 336

น้ำพริกถั่วเหลือง

admin
mindcyber
0
9 months ago 387
0

อย่าคบคนพาล

บันไดขั้นแรก ที่จะก้าวขึ้นไปสู่ความสุขนั้น จะต้องตั้งต้นกันที่ “การไม่คบคนพาล” ให้ได้เสียก...

admin
mindcyber
6 months ago 198
0

ไม่ฉวยโอกาส

ตั้งชั้งเซี้ย

admin
mindcyber
9 months ago 469

ปลาสาหร่ายฉู่ฉี่

admin
mindcyber
0
9 months ago 479
0

ข้าวนั้นคืนสนอง

หลินกงเป็นเจ้าเมืองที่มีจิตใจโหดเหี้ยม ฆ่าคนเป็นว่าเล่น ทั้งยังขี้ระแวงโลเลเป็นที่สุด พระอ...

admin
mindcyber
6 months ago 235
0

ปัญญาแห่งการโปรยทานกับผลบุญ

admin
mindcyber
9 months ago 259

น้ำจิ้มไก่เจ

admin
mindcyber
0
9 months ago 393
0

ขี้เป็ดทองคำ

ประมาณร้อยปีก่อนเป็นปลายสมัยราชวงศ์ชิง ครั้งนั้น ไต้หวันยังเป็นมณฑลหนึ่งของประเทศจีน ที่อำ...

admin
mindcyber
6 months ago 203
0

หลักปณิธานเป็นหลักสำเร็จพุทธะ

มัญชุศรี พระโพธิสัตว์

admin
mindcyber
video
9 months ago 482

เพลงพระโอวาทหลวี่ต้งปินต้าเซียน -- ทำนอง ตามหาคนในฝัน (善歌)

admin
mindcyber
0
6 months ago 252
0

ใจกว้างต่อสรรพสิ่ง

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
9 months ago 470

เต้าหู้ไส้เห็ดหอม

admin
mindcyber
0
video
9 months ago 332

เพลงพระโอวาทพระอาจารย์จี้กง -- ลมหนาว ทำนอง เหมยฮวาซันน่ง (善歌)

admin
mindcyber
0
6 months ago 161
0

ปฏิบัติตามคำเตือน

พระอานนท์

admin
mindcyber
9 months ago 319

ทอดมันสามสหาย

admin
mindcyber
0
9 months ago 410
0

กรรมของการบีบคั้นผู้อื่น

admin
mindcyber
6 months ago 217
0

การบรรลุ

พระโพธิธรรม

admin
mindcyber
9 months ago 413

วิธีทำซีอิ๊วขาว (สูตรถั่วเหลือง)

admin
mindcyber
0
9 months ago 397
0

หนี้กรรมสามชาติ

admin
mindcyber
6 months ago 170
0

ประจักษ์ แจ้งองค์จิตสะอาด

พระเจ้าอ๊วงเทียน

admin
mindcyber
9 months ago 456

แกงส้มผักรวม

admin
mindcyber
0
9 months ago 298
0

กรรมที่ทำให้ผัวเมียเขาพรากกัน

admin
mindcyber
6 months ago 163
0

ชีวิตมีหวังปรากฏชัด

เซียนหั้งเซียงจื้อ

admin
mindcyber
9 months ago 436

พะแนงเนื้อเจ

admin
mindcyber
0
9 months ago 338
0

กรรมของการฆ่าวัว

admin
mindcyber
6 months ago 175
0

บทธรรมสารพระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
9 months ago 470

เป็ดอบยอดผักเจ

admin
mindcyber
0
9 months ago 316
0

กรรมของหมอทำแท้ง

admin
mindcyber