Loading...
Loading...
Loading...
1 year ago 448
0

ความสุขคืออะไร?

ความสุข คือ ความสบาย หรือความสำราญ แยกออกได้เป็นสองฝ่าย คือ ความสุขทางกาย กับความสุขทางใจ

admin
mindcyber
1 year ago 376
0

ปรัชญาปารมิตาหทัยสูตร กับข้าพเจ้า

“ .....อื๊อเอ็ก”

admin
mindcyber
5 months ago 218
0

เสื้อใหม่กับจิต

กุมารเทพเง็กฮือ ประทับบัลลังก์

admin
mindcyber
1 year ago 578
0

ทำอย่างไรจึงจะพบสุข

admin
mindcyber
1 year ago 324
0

เดรัจฉานก็มีปัญญารับธรรม

admin
mindcyber
5 months ago 202
0

หน้าที่ขยายธรรม

ไท้อิ๊กจิงหยิ้ง (อริยเจ้าไท้อิ๊ก)

admin
mindcyber
1 year ago 502

น้ำพริกถั่วเหลือง

admin
mindcyber
0
1 year ago 510
0

อย่าคบคนพาล

บันไดขั้นแรก ที่จะก้าวขึ้นไปสู่ความสุขนั้น จะต้องตั้งต้นกันที่ “การไม่คบคนพาล” ให้ได้เสียก...

admin
mindcyber
1 year ago 298
0

ไม่ฉวยโอกาส

ตั้งชั้งเซี้ย

admin
mindcyber
5 months ago 198
0

หลงในหลง

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
1 year ago 652

ปลาสาหร่ายฉู่ฉี่

admin
mindcyber
0
1 year ago 668
0

ข้าวนั้นคืนสนอง

หลินกงเป็นเจ้าเมืองที่มีจิตใจโหดเหี้ยม ฆ่าคนเป็นว่าเล่น ทั้งยังขี้ระแวงโลเลเป็นที่สุด พระอ...

admin
mindcyber
1 year ago 360
0

ปัญญาแห่งการโปรยทานกับผลบุญ

admin
mindcyber
5 months ago 236
0

อริยพจน์ตั๊กม้อ

admin
mindcyber
1 year ago 347

น้ำจิ้มไก่เจ

admin
mindcyber
0
1 year ago 515
0

ขี้เป็ดทองคำ

ประมาณร้อยปีก่อนเป็นปลายสมัยราชวงศ์ชิง ครั้งนั้น ไต้หวันยังเป็นมณฑลหนึ่งของประเทศจีน ที่อำ...

admin
mindcyber
11 months ago 324
0

หลักปณิธานเป็นหลักสำเร็จพุทธะ

มัญชุศรี พระโพธิสัตว์

admin
mindcyber
5 months ago 177
0

อริยโยวาทฮ้อเสี่ยโจ้ว

admin
mindcyber
video
1 year ago 736

เพลงพระโอวาทหลวี่ต้งปินต้าเซียน -- ทำนอง ตามหาคนในฝัน (善歌)

admin
mindcyber
0
11 months ago 387
0

ใจกว้างต่อสรรพสิ่ง

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
5 months ago 164
0

การบำเพ็ญคุณ

โดย อริยเจ้าจังชำฮูจื้อ

admin
mindcyber
1 year ago 620

เต้าหู้ไส้เห็ดหอม

admin
mindcyber
0
video
1 year ago 585

เพลงพระโอวาทพระอาจารย์จี้กง -- ลมหนาว ทำนอง เหมยฮวาซันน่ง (善歌)

admin
mindcyber
0
11 months ago 257
0

ปฏิบัติตามคำเตือน

พระอานนท์

admin
mindcyber
5 months ago 204
0

แสวงเองมากบารมี

องค์เซียนคูเชี้ยงชุน

admin
mindcyber
1 year ago 503

ทอดมันสามสหาย

admin
mindcyber
0
1 year ago 553
0

กรรมของการบีบคั้นผู้อื่น

admin
mindcyber