Loading...
Loading...
Loading...
11 months ago 355
0

แรงกรรม

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์

admin
mindcyber
4 months ago 192
0

เคล็ดลับตั๊กม้อ

ตอน รังนกบ้านกลางหาว ไม่อุ้มฝน

admin
mindcyber
1 year ago 637

เนื้อแดดเดียวเจ

admin
mindcyber
0
1 year ago 740
0

กรรมของการเนรคุณพี่ชาย

ที่เมืองไทจง นาย ก. ได้เข้าไปอยู่ในเมืองต่อสู้ชีวิตตั้งแต่เด็ก หลังจากไต้หวันได้รับอิสรภาพ...

admin
mindcyber
11 months ago 336
0

ขจัดความลวง

พระนพภางค์เจ้า (กิ่วเทียนซือเหม็งจิงกุง)

admin
mindcyber
4 months ago 164
0

สภาวะใจ

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
1 year ago 353
0

เหตุที่ร่างกายพิการ

ที่ตำบลเจียอี้ นาย ก. เกิดมาร่างกายพิการ 5 อย่าง ครอบครัวยากจนตั้งแต่เด็ก บิดามารดาสียชีวิ...

admin
mindcyber
11 months ago 305
0

ฌานสมาธิในชีวิต

พระกุมารเทพแห่งสระทิพย์

admin
mindcyber
4 months ago 139
0

บำเพ็ญใจเข้าใจธรรม

พระอาจารย์หลิวชุนฮวง

admin
mindcyber
1 year ago 562

เห็ดหอมปรุงรส

admin
mindcyber
0
1 year ago 484
0

ผัวแก่เมียสาว

ที่เมืองเกาสง นาย ก. อายุ 70 ปีแล้ว ได้แต่งงานกับหญิงสาวอายุ 24 ปี ในปีต่อมาได้ให้กำเนิดบุ...

admin
mindcyber
11 months ago 318
0

ดูคนพูดในแง่ดี

พระกุมารเทพแห่งสระทิพย์

admin
mindcyber
4 months ago 146
0

กุศลแท้

ตั้งชิวกิ้ม

admin
mindcyber
1 year ago 559

เต้าหู้ตุ๋นเห็ดหอม

admin
mindcyber
0
1 year ago 299
0

กรรมของคนใจบาป

ที่เมืองไถหนาน นาย ก. แต่งงานกับนางเฉินมา 20 ปี มีบุตรชายหญิงด้วยกันสามีภรรยามักจะทะเลาะตบ...

admin
mindcyber
11 months ago 398
0

โอวาทท่านเง็กฮงเซี้ยบ้อ

admin
mindcyber
4 months ago 187
0

ทานปิติ

admin
mindcyber
1 year ago 685

ตำมะเขือเผา

admin
mindcyber
0
1 year ago 390
0

เหตุที่ตาบอด

ที่ตำบลหนานโถว นาง ก. ตาบอดทั้งสองข้างตั้งแต่เด็ก พอโตขึ้นได้หัดเป็น “หมอนวด” แม้นาง ก. จะ...

admin
mindcyber
11 months ago 315
0

ปากช่างดีร้าย

เทพยดา เมฆขาว

admin
mindcyber
4 months ago 146
0

ดูดวงชะตา

admin
mindcyber
1 year ago 526

เต้าหู้ย่างชาวใต้

admin
mindcyber
0
1 year ago 432
0

เหตุที่ดอกฟ้ารักยาจก

ที่เมืองไทเป นาง ก. เป็นบุตรีสาวของเศรษฐี เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้ว บิดามารดารักนางเสมือนดวงใ...

admin
mindcyber
11 months ago 326
0

หลักธรรมสำหรับชีวิต

พระวิสุทธิเทพเอี้ยเอียะซือ

admin
mindcyber
4 months ago 130
0

ศักยภาพกับดวงชะตา

admin
mindcyber
1 year ago 529

เห็ดเเดดเดียว

admin
mindcyber
0
1 year ago 452
0

จากเศรษฐีกลายเป็นยาจก

ที่เมืองไถหนาน นาย ก. สืบทอดกิจการโรงงานเครื่องเหล็กจากบิดา ชั่วเวลาไม่ถึง 8 ปี กิจการประส...

admin
mindcyber
11 months ago 329
0

คีตธรรมเตือนโลก อนิจจัง

พระอาจารย์ ซือเซี่ย

admin
mindcyber
4 months ago 123
0

สร้างกุศล

admin
mindcyber