Loading...
Loading...
Loading...
1 year ago 790
0

สวดพระสูตรสลายบาปกรรม

เจ้าหลักเมือง ชิว

admin
mindcyber
1 year ago 636
0

ทำกุศลหวังประโยชน์ใช่กุศลไม่

พระวิสุทธิเทพโง้วมั่งอู้

admin
mindcyber
1 year ago 318
0

ยอดยอดยอด ยอดกลางยอด

แปลกแปลกแปลก แปลกกลางแปลก อริโยวาทโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
1 month ago 59
0

ครั้งที่ 20 ตอนท่องตำหนักวิญญาณสัตว์สี่ชนิดคืนชีพ ครั้งที่ 2

admin
mindcyber
video
1 year ago 657

ซาลาเปาเม่นลาวาเจ

admin
mindcyber
0
1 year ago 597
0

กรรมของแม่ชีกิเลสหนา

เจ้าหลักเมือง ชิว

admin
mindcyber
1 year ago 503
0

โอวาทพระจี้กง

admin
mindcyber
1 year ago 324
0

เทพกวนอูประธานของศาลเจ้า

ประทับทรง

admin
mindcyber
1 month ago 43
0

ครั้งที่ 21 ท่องตำหนักวิญญาณสัตว์สี่ชนิดคืนชีพ ครั้งที่ 3

admin
mindcyber
1 year ago 620
0

ความสุขคืออะไร?

ความสุข คือ ความสบาย หรือความสำราญ แยกออกได้เป็นสองฝ่าย คือ ความสุขทางกาย กับความสุขทางใจ

admin
mindcyber
1 year ago 570
0

ปรัชญาปารมิตาหทัยสูตร กับข้าพเจ้า

“ .....อื๊อเอ็ก”

admin
mindcyber
1 year ago 408
0

เสื้อใหม่กับจิต

กุมารเทพเง็กฮือ ประทับบัลลังก์

admin
mindcyber
1 month ago 64
0

ครั้งที่ 22 ตอน พบปะท่านยมบาลโหงวกัวอ๊วง

admin
mindcyber
1 year ago 829
0

ทำอย่างไรจึงจะพบสุข

admin
mindcyber
1 year ago 493
0

เดรัจฉานก็มีปัญญารับธรรม

admin
mindcyber
1 year ago 431
0

หน้าที่ขยายธรรม

ไท้อิ๊กจิงหยิ้ง (อริยเจ้าไท้อิ๊ก)

admin
mindcyber
1 month ago 84
0

ครั้งที่ 23 ตอน ท่องแดนกรอกยานรกน้อย

admin
mindcyber
1 year ago 725

น้ำพริกถั่วเหลือง

admin
mindcyber
0
1 year ago 699
0

อย่าคบคนพาล

บันไดขั้นแรก ที่จะก้าวขึ้นไปสู่ความสุขนั้น จะต้องตั้งต้นกันที่ “การไม่คบคนพาล” ให้ได้เสียก...

admin
mindcyber
1 year ago 479
0

ไม่ฉวยโอกาส

ตั้งชั้งเซี้ย

admin
mindcyber
1 year ago 404
0

หลงในหลง

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
1 month ago 57
0

ครั้งที่ 24 ตอน ท่องแดนน้ำร้อนลวกมือนรกน้อย

admin
mindcyber
1 year ago 822

ปลาสาหร่ายฉู่ฉี่

admin
mindcyber
0
1 year ago 839
0

ข้าวนั้นคืนสนอง

หลินกงเป็นเจ้าเมืองที่มีจิตใจโหดเหี้ยม ฆ่าคนเป็นว่าเล่น ทั้งยังขี้ระแวงโลเลเป็นที่สุด พระอ...

admin
mindcyber
1 year ago 560
0

ปัญญาแห่งการโปรยทานกับผลบุญ

admin
mindcyber
1 year ago 401
0

อริยพจน์ตั๊กม้อ

admin
mindcyber
1 month ago 66
0

ครั้งที่ 25 ตอน ท่องแดนแทงปากนรกน้อย

admin
mindcyber
1 year ago 518

น้ำจิ้มไก่เจ

admin
mindcyber
0