Loading...
Loading...
Loading...
1 month ago 62
0

การฉุดช่วยบรรพชน

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์

admin
mindcyber
5 months ago 196
0

กรรมของการขูดรีดดอกเบี้ย

สามีภรรยาคู่หนึ่งมีกิจการใหญ่โต มีบุตรชาย 2 คน คนโตเป็นใบ้แต่กำเนิด คนรองไม่ยอมทำงานทำการ...

admin
mindcyber
1 month ago 62
0

สัจจะแห่งความมั่งมีกับความมีสุข

กุมารเทพแห่งสระทิพย์

admin
mindcyber
5 months ago 309

น้ำจิ้มผักทอด แบบญี่ปุ่น

admin
mindcyber
0
5 months ago 339
0

กรรมของการประพฤติผิดในกาม

ที่ตำบลเหาลี นาย ก. มีฐานะปานกลาง ทว่าบุตรสาวคนรองของเขาตั้งแต่อายุ 16 ปี ก็เริ่มเที่ยวเตร...

admin
mindcyber
1 month ago 68
0

ชีวิตกับความว่างสบาย

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
5 months ago 354

น้ำพริกตาแดงเจ

admin
mindcyber
0
5 months ago 217
0

เหตุที่มีสามีคนเดียวกัน

สมัยมีชีวิตอยู่ ข้าพเจ้าเคยไกล่เกลี่ยให้แก่สามีภรรยาคู่หนึ่ง เรื่องเป็นดังนี้

admin
mindcyber
1 month ago 74
0

การบำเพ็ญวิถีใจ

กิ่วเทียนเฮี่ยงนึ่ง

admin
mindcyber
5 months ago 288

ฟักตุ๋นมะนาวสด

admin
mindcyber
0
5 months ago 307
0

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไขปัญหาธรรม

admin
mindcyber
1 month ago 69
0

ความสำนึกในจริยธรรม

ท่านอริยเจ้าเมิ่งจื่อ

admin
mindcyber
5 months ago 233

น้ำพริกมะเขือพวงเจ

admin
mindcyber
0
video
5 months ago 358

ล้างคืนใจเดิม

admin
mindcyber
0
1 month ago 82
0

รัตนไตรในจิต

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
5 months ago 323

เห็ดหอมใส่ไส้เต้าหู้

admin
mindcyber
0
video
5 months ago 357

พระโอวาท ดับทุกข์ได้ด้วยใจตน ทำนองเพลงก้อนหินสิ้นใจ

admin
mindcyber
0
1 month ago 76
0

รัก โลภ โกรธ หลง

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
5 months ago 280

เกาเหลาเต้าหู้แคระ

admin
mindcyber
0
video
5 months ago 216

คิดถึงศิษย์ 思徒歌 ซือถูเกอ

admin
mindcyber
0
1 month ago 77
0

ที่พึ่งสี่ อกุศลแปด

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
5 months ago 319

แกงส้มยอดมะพร้าว

admin
mindcyber
0
video
5 months ago 228

เพลงพระโอวาทหวังศิษย์จะก้าวหน้า

admin
mindcyber
0
1 month ago 82
0

เอาแปดเซียนเป็นกลอน

พระอาจารย์เอี้ยเอี้ยะซือ

admin
mindcyber
video
5 months ago 293

ดั่งเทียนหลอมใจ

admin
mindcyber
0
1 month ago 66
0

เพลงเตือน

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
5 months ago 229

ซึงไฉ่ปรุงรส

admin
mindcyber
0
5 months ago 234
0

รักสนุกกลับทุกข์สาหัส

มีพระสงฆ์สาวกนักปฎิษัติธรรมและนักพัฒนาสังคมจำนวนมากที่ท่านบำเพ็ญตนสร้างคุณประโยชน์ให้แก่เพ...

admin
mindcyber