Loading...
Loading...
Loading...
2 months ago 94
0

ไม่ฉวยโอกาส

ตั้งชั้งเซี้ย

admin
mindcyber
5 months ago 337

ปลาสาหร่ายฉู่ฉี่

admin
mindcyber
0
5 months ago 341
0

ข้าวนั้นคืนสนอง

หลินกงเป็นเจ้าเมืองที่มีจิตใจโหดเหี้ยม ฆ่าคนเป็นว่าเล่น ทั้งยังขี้ระแวงโลเลเป็นที่สุด พระอ...

admin
mindcyber
2 months ago 99
0

ปัญญาแห่งการโปรยทานกับผลบุญ

admin
mindcyber
5 months ago 185

น้ำจิ้มไก่เจ

admin
mindcyber
0
5 months ago 300
0

ขี้เป็ดทองคำ

ประมาณร้อยปีก่อนเป็นปลายสมัยราชวงศ์ชิง ครั้งนั้น ไต้หวันยังเป็นมณฑลหนึ่งของประเทศจีน ที่อำ...

admin
mindcyber
2 months ago 76
0

หลักปณิธานเป็นหลักสำเร็จพุทธะ

มัญชุศรี พระโพธิสัตว์

admin
mindcyber
video
5 months ago 279

เพลงพระโอวาทหลวี่ต้งปินต้าเซียน -- ทำนอง ตามหาคนในฝัน (善歌)

admin
mindcyber
0
2 months ago 88
0

ใจกว้างต่อสรรพสิ่ง

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
5 months ago 338

เต้าหู้ไส้เห็ดหอม

admin
mindcyber
0
video
5 months ago 230

เพลงพระโอวาทพระอาจารย์จี้กง -- ลมหนาว ทำนอง เหมยฮวาซันน่ง (善歌)

admin
mindcyber
0
2 months ago 78
0

ปฏิบัติตามคำเตือน

พระอานนท์

admin
mindcyber
5 months ago 207

ทอดมันสามสหาย

admin
mindcyber
0
5 months ago 245
0

กรรมของการบีบคั้นผู้อื่น

admin
mindcyber
2 months ago 76
0

การบรรลุ

พระโพธิธรรม

admin
mindcyber
5 months ago 307

วิธีทำซีอิ๊วขาว (สูตรถั่วเหลือง)

admin
mindcyber
0
5 months ago 263
0

หนี้กรรมสามชาติ

admin
mindcyber
2 months ago 66
0

ประจักษ์ แจ้งองค์จิตสะอาด

พระเจ้าอ๊วงเทียน

admin
mindcyber
5 months ago 310

แกงส้มผักรวม

admin
mindcyber
0
5 months ago 194
0

กรรมที่ทำให้ผัวเมียเขาพรากกัน

admin
mindcyber
2 months ago 75
0

ชีวิตมีหวังปรากฏชัด

เซียนหั้งเซียงจื้อ

admin
mindcyber
5 months ago 305

พะแนงเนื้อเจ

admin
mindcyber
0
5 months ago 256
0

กรรมของการฆ่าวัว

admin
mindcyber
2 months ago 82
0

บทธรรมสารพระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
5 months ago 326

เป็ดอบยอดผักเจ

admin
mindcyber
0
5 months ago 225
0

กรรมของหมอทำแท้ง

admin
mindcyber
2 months ago 77
0

โอวาทพระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
5 months ago 309

เต้าหู้ลาบอีสาน

admin
mindcyber
0
5 months ago 206
0

กรรมของแม่สื่อชอบพูดเท็จ

admin
mindcyber