Loading...
Loading...
Loading...
video
1 year ago 705

อาจารย์จะทำเพื่อใคร

อาจารย์จะทำเพื่อใคร ทำนองเพลง : เฉิงจิงซินท่ง เวลาที่เราได้เจอกัน ช่างยากเย็นและแสนจะสั...

admin
mindcyber
0
video
1 year ago 416

เพลงพระโอวาทพระอาจารย์จี้กง อย่าทำเป็นไม่รู้

admin
mindcyber
0
video
1 year ago 620

คราบน้ำตาบอกความในใจ ทำนอง : ซินเซิงเล่ยเหิน

admin
mindcyber
0
video
1 year ago 673

เพลงพระโอวาทพระอาจารย์จี้กง ผิงซันคนใจซื่อ ทำนอง : หรงอี้โซ่วซางเตอหนว...

admin
mindcyber
0
video
1 year ago 511

การ์ตูนอนิเมชั่น เรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตอนอานิสงส์ของการได้เห็น...

admin
mindcyber
0
video
1 year ago 447

การ์ตูนอนิเมชั่น เรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตอนประภาเนตรช่วยมารดา1

admin
mindcyber
0
video
1 year ago 742

การ์ตูนอนิเมชั่น เรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตอนนางพราหมณี1

admin
mindcyber
0
video
1 year ago 389

การ์ตูนอนิเมชั่น เรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตอนนางพราหมณี2

admin
mindcyber
0
video
1 year ago 620

การ์ตูนอนิเมชั่น เรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตอนประโยชน์ที่จะได้รับอย...

admin
mindcyber
0
video
1 year ago 623

การ์ตูนอนิเมชั่น เรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตอนประโยชน์ที่จะได้รับอย...

admin
mindcyber
0
video
1 year ago 456

การ์ตูนอนิเมชั่น เรื่องพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตอนสองกษัตริย์1

admin
mindcyber
0
video
1 year ago 664

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตอนอานิสงส์ของการได้เห็นและได้ยินพระนาม

admin
mindcyber
0
video
1 year ago 655

พระกษิติครรภ์มูลปณิธานสูตร อานิสงส์ของการได้เห็นและได้ยิน The Benefits...

地藏菩薩本願經 見聞利益品第十二 พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์มูลปณิธานสูตร ประเฉทที่ ๑๒ อานิสง...

admin
mindcyber
0
1 year ago 533

พระศรีอริยเมตไตรย Arimeiteiya Bhura

พระศรีอริยเมตไตรย[1] หรือพระเมตไตรย (บาลี: Metteyya, เมตฺเตยฺย; สันสกฤต: मैत्रेय, ไมเตฺรย)

admin
mindcyber
0
video
1 year ago 0

กายาเป็นเช่นขอนไม้

กายเป็นเช่นขอนไม้ ชีวิตลอยคอกลางท้องเล แรมรอนร่อนเร่ไร้จุดหมาย ทุกก้าวที่ไปไม่มีทิศทาง...

admin
mindcyber
0
video
1 year ago 479

หมูปิ้งกระทิสด(อาหารเจ)

เครื่องปรุง โปรตีนเกษตรแช่น้ำ รากผักชี น้ำตาลปี๊บ น้ำตาล พริกไทย ซอลหอยเจ ซอลแม็ก...

admin
mindcyber
0