Loading...
Loading...
Loading...
5 months ago 163
0

อริโยวาทหลิวง้วนเอียง

admin
mindcyber
5 months ago 180
0

อริโยวาทโง้วเอี้ยงอิ้ว

admin
mindcyber
5 months ago 124
0

อริโยวาทเมฆขาว

admin
mindcyber
5 months ago 167
0

พุทธโอวาทจี้กง

admin
mindcyber
5 months ago 190
0

อริโยวาทไต่ฮงกง

admin
mindcyber
5 months ago 113
0

เต๋ากับสรรพสิ่ง

พระอาจารย์ชิงซุ่ย

admin
mindcyber
5 months ago 178
0

เคราะห์กรรมวาสนา

พระรัชสุธารสมหาราช

admin
mindcyber
5 months ago 199
0

คุณธรรม

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
5 months ago 137
0

สั่งสอนอบรม

พระพุทธจี้กง

admin
mindcyber
5 months ago 164
0

มหากุศล กับ กุศลน้อย

พระศาสดาแห่งเต๋า ไท้เสียงเล่ากุง

admin
mindcyber
5 months ago 141
0

ความลึกลับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์

admin
mindcyber
5 months ago 181
0

พระโพธิสัตว์ฉุดช่วยคุ้มครอง

admin
mindcyber
5 months ago 210
0

บรรยายธรรม

เทียนชั้งเชิ้นหมู่

admin
mindcyber
5 months ago 175
0

คีตพันธุรักษ์

อริยเจ้าเตี๋ย หน่ำเก็งเฮี้ยงห่วยจิงกุง

admin
mindcyber
5 months ago 182
0

บทประพันธ์สิบ

พระสุบรรณรัศมีพุทธเจ้า

admin
mindcyber
5 months ago 192
0

โอวาทโพธิสัตว์กวนอิม

ณ หินผาเขาแดง

admin
mindcyber
5 months ago 223
0

พระพุทธเจ้า

อรหันเหลียงสุขาวดี

admin
mindcyber
5 months ago 240
0

สดุดีตรีอักษร

admin
mindcyber
5 months ago 147
0

โอวาทท่านพันปีตระกูลโง้ว

admin
mindcyber
5 months ago 193
0

มหาทานสงเคราะห์ชน

พระเจ้ากิ่วเทียนจิงเสียง

admin
mindcyber
5 months ago 131
0

อริโยวาทหลื่อโจ้ว

admin
mindcyber
5 months ago 237
0

แสดงความนับถือ

พระวิสุทธิ์จารย์ หลิ่วฮุง

admin
mindcyber
5 months ago 198
0

ทางแห่งการบำเพ็ญ

อริยเจ้าคูเชียงชุน

admin
mindcyber
5 months ago 143
0

วิธีเคารพพระ

เจ้าบุญบารมี

admin
mindcyber
5 months ago 207
0

คีตธรรม

พระวิสุทธิจารย์เอียเอียะ

admin
mindcyber
5 months ago 219
0

ประจักษ์คุณธรรมต้องสะอาดใจก่อน

พระวิสุทธิจารย์ หลิวซุนฮวง

admin
mindcyber
5 months ago 156
0

เมตตา ยุติธรรม ธรรมะ คุณธรรม

พระวรวิสุทธิธรรมเจ้า

admin
mindcyber
5 months ago 162
0

ใจแม่ถวิลหา

พระองค์ธรรมมารดาแห่งสระทิพย์

admin
mindcyber
6 months ago 259
0

อริโยวาท

พระเฮี้ยงเทียงเสี่ยงตี่(เจ้าพ่อเสือ)

admin
mindcyber
6 months ago 153
0

อริโยวาท

สมันตภัทรโพธิสัตว์

admin
mindcyber