Loading...
Loading...
Loading...
5 months ago 213
0

ข้อ 7. อย่าผูกบาปสัมพันธ์กับเวไนย

admin
mindcyber
5 months ago 284
0

ข้อ 6. กุญแจดอกสำคัญของการมีความสุขก็คือ ต้องยอมรับชะตากรรมของตนเอง

admin
mindcyber
5 months ago 322

ข้อ 5. ความสุขก็คือ อย่าได้ไปคิดเปลี่ยนแปลงผู้อื่น

admin
mindcyber
0
5 months ago 197
0

ข้อ 4. ความสุขก็คือ สามารถออมชอมกับคนที่มีความเห็นไม่ตรงกับเรา

admin
mindcyber
5 months ago 228
0

ข้อ 3. ทำตามตำแหน่งหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด

admin
mindcyber
5 months ago 207
0

2.ละเว้นการกล่าววาจาไม่สุภาพ อย่ามีปฏิกิริยาโต้ตอบ อย่าเปรียบเทียบกับผ...

admin
mindcyber
พระพุทธจี้กง
5 months ago 229

ความสุข คืออไร? ข้อ 1. ความสุขก็คือ ใจปีติยินดี ใจขอบคุณ ใจปีติยินดี

ตลอดเวลามีแต่ใจปีติยินดี สมาชิกในครอบครัวที่อยู่ร่วมกับเรา ล้วนสร้างบุญสัมพันธ์กับเรา ภรรย...

admin
mindcyber
0
5 months ago 293

จะสร้างความผาสุกแก่ชีวิตอย่างไร? (วิธีคิดและวิธีการสร้างความสุข)

พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง

admin
mindcyber
0
5 months ago 228
0

จะสร้างชีวิตสมบูรณ์พูนสุขอย่างไร

กำหนดความคิดว่า ฉันเป็นคนสมบูรณ์พูนสุขที่สุด ความคิดเป็นตัวที่จับให้มั่นได้ยาก เหมือนม้า...

admin
mindcyber
5 months ago 307
0

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไขปัญหาธรรม

admin
mindcyber
5 months ago 223
0

ยาสมานจิตของพระอาจารย์ไร้ขอบเขต (อู๋จี้)

admin
mindcyber
5 months ago 240

พระอาจารย์กำชับกำชา

admin
mindcyber
0
5 months ago 209

พระโอวาทองค์มหาพฤฒาชันษาแห่งทักษิณาลัย

admin
mindcyber
0
5 months ago 246
0

การที่จะขึ้นเรือธรรมได้นั้น จะต้องรู้จักตัวเองเสียก่อน

admin
mindcyber
5 months ago 212

โลภ โกรธ หลง เหมือนอะไร

admin
mindcyber
0
5 months ago 197
0

รัก โลภ โกรธ หลง คืออะไร

admin
mindcyber
5 months ago 280
0

ใช้ปัญญาหยุดแสวงหา

admin
mindcyber
5 months ago 184

ปัญญาต้องศึกษาฝึกฝนเรียนรู้

admin
mindcyber
0
5 months ago 244
0

ทำบุญอย่ายึดติด

admin
mindcyber
5 months ago 342
0

ลดล้างกรรมด้วยความดี

คนทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเอง สิ่งที่จะช่วยเราลดล้างกรรมได้ลบล้างความชั่วร้ายที่จะมาสู่ใจได้...

admin
mindcyber
5 months ago 356
0

สัตว์มีวิญญาณเช่นคน

admin
mindcyber
5 months ago 332
0

กินเนื้อสัตว์เป็นเวรกรรม

admin
mindcyber
5 months ago 268

เคราะห์ภัยจากกรรม

admin
mindcyber
0
5 months ago 333
0

ความเคยชินคือบ่อเกิดแห่งกรรม

admin
mindcyber
5 months ago 365

บุญกรรมใช่เรื่องล้าสมัย

admin
mindcyber
0
5 months ago 276
0

ที่สุดแห่งทุกข์คือความสุข

admin
mindcyber
5 months ago 262
0

อย่าวิ่งหนีทุกข์

ความทุกข์เป็นเหมือนอะไรความทุกข์อยู่ในใจเรา ความทุกข์ กิเลสเหล่านั้นรู้จักเราดีมาก มีแต่เร...

admin
mindcyber
5 months ago 309
0

ดับ โลภ โกรธ หลง ด้วยกุศลมูล

admin
mindcyber
5 months ago 272
0

คาดไม่ถึง

admin
mindcyber
5 months ago 361
0

หันหน้าสู้กิเลส

admin
mindcyber