Loading...
Loading...
Loading...
7 months ago 413
0

สัตว์มีวิญญาณเช่นคน

admin
mindcyber
7 months ago 395
0

กินเนื้อสัตว์เป็นเวรกรรม

admin
mindcyber
7 months ago 319

เคราะห์ภัยจากกรรม

admin
mindcyber
0
7 months ago 374
0

ความเคยชินคือบ่อเกิดแห่งกรรม

admin
mindcyber
7 months ago 440

บุญกรรมใช่เรื่องล้าสมัย

admin
mindcyber
0
7 months ago 308
0

ที่สุดแห่งทุกข์คือความสุข

admin
mindcyber
7 months ago 323
0

อย่าวิ่งหนีทุกข์

ความทุกข์เป็นเหมือนอะไรความทุกข์อยู่ในใจเรา ความทุกข์ กิเลสเหล่านั้นรู้จักเราดีมาก มีแต่เร...

admin
mindcyber
7 months ago 347
0

ดับ โลภ โกรธ หลง ด้วยกุศลมูล

admin
mindcyber
7 months ago 312
0

คาดไม่ถึง

admin
mindcyber
7 months ago 424
0

หันหน้าสู้กิเลส

admin
mindcyber
7 months ago 369
0

มารู้จักโลภ โกรธ หลง

admin
mindcyber
7 months ago 288
0

คมปัญญาตัดกิเลส

admin
mindcyber
7 months ago 385

ใช้ปัญญาหยุดกิเลส

admin
mindcyber
0
7 months ago 438
0

ใช้ปัญญายอมรับความจริง

การมาอยู่ในโลกนี้เหมือนทางผ่านทางหนึ่ง เวลาเรามา เรามาอย่างสบายไร้กังวล เวลาเราไปก็ไปอย่าง...

admin
mindcyber
7 months ago 283
0

ปัญญาแยกแยะตามจริง

ขอให้เรามองให้เห็นฝั่งความจริงที่เป็นอยู่หากตอนนี้ไม่ค่อยมีเงินเราจะเป็นคนใช้จ่ายฟุ่มเฟือย...

admin
mindcyber
7 months ago 365
0

ใช้ปัญญาเหนืออารมณ์

มนุษย์ถ้ารู้จักใช้ปัญญา รู้จักความหมายของปัญญา และรู้แจ้งถึงคำว่าปัญญาในจิตใจมนุษย์ก็จะสาม...

admin
mindcyber
7 months ago 339

ใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์

admin
mindcyber
0
7 months ago 432
0

ปัญญามีจำกัด มีกว้างไกล

ปัญญาของมนุษย์มีจำกัดมีสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นมีสิ่งที่รับรู้ใด้และสิ่งที่รับรู้ไม่ได้...

admin
mindcyber
7 months ago 399
0

ปัญญาเหมือนกับตะเกียง

บ่อยครั้งที่ความรู้ความสามารถที่ทุกท่านมีอยู่ ความเก่ง ความรู้ความสามารถที่ท่านมีอยู่กลับก...

admin
mindcyber
7 months ago 318
0

ปัญญาจะคมต้องผ่านการลับ

admin
mindcyber
7 months ago 334
0

ปัญญาดุจอาวุธ

admin
mindcyber
7 months ago 266
0

ปัญญาคือะไร

admin
mindcyber
7 months ago 385

อย่าเบียดเบียนสัตว์เขากำลังชดใช้กรรม

admin
mindcyber
0
7 months ago 360
0

ปัญญาเกิดได้อย่างไร

admin
mindcyber
7 months ago 399
0

โลภ โกรธ หลง เหมือนอะไร

admin
mindcyber
7 months ago 1
0

ไม่รักจะโกรธทำไม

admin
mindcyber
7 months ago 333

นิ่งสงบมีประโยชน์อย่างไร

admin
mindcyber
0