Loading...
Loading...
Loading...
7 months ago 366

การสนองตอบ

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
0
7 months ago 160
0

ยอดสตรี

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
7 months ago 248

จิตใจกว้างรองรับสรรพสิ่ง

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
0
7 months ago 200
0

หลักปฏิบัติตนของผู้บำเพ็ญธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
7 months ago 272
0

การบรรลุธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
7 months ago 235
0

พื้นฐานการบำเพ็ญธรรม

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
7 months ago 359

วิธีแก้กรรม (สะเดาะเคราะห์)

พระโพธิสัตว์กวนอิม

admin
mindcyber
0
7 months ago 375
0

ข้อ 10. เปลี่ยนแปลงนิสัยความเคยชินที่ไม่ดี

admin
mindcyber
7 months ago 288
0

ข้อ 9. ความสุขคือ ความสวยงามที่รับรู้ได้

admin
mindcyber
7 months ago 335
0

ข้อ 8. ความสุขคือ อย่าให้มีความมักมากอยากได้เป็นกรรมสิทธิ์มากเกินไป

admin
mindcyber
7 months ago 271
0

ข้อ 7. อย่าผูกบาปสัมพันธ์กับเวไนย

admin
mindcyber
7 months ago 337
0

ข้อ 6. กุญแจดอกสำคัญของการมีความสุขก็คือ ต้องยอมรับชะตากรรมของตนเอง

admin
mindcyber
7 months ago 378

ข้อ 5. ความสุขก็คือ อย่าได้ไปคิดเปลี่ยนแปลงผู้อื่น

admin
mindcyber
0
7 months ago 242
0

ข้อ 4. ความสุขก็คือ สามารถออมชอมกับคนที่มีความเห็นไม่ตรงกับเรา

admin
mindcyber
7 months ago 290
0

ข้อ 3. ทำตามตำแหน่งหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด

admin
mindcyber
7 months ago 255
0

2.ละเว้นการกล่าววาจาไม่สุภาพ อย่ามีปฏิกิริยาโต้ตอบ อย่าเปรียบเทียบกับผ...

admin
mindcyber
พระพุทธจี้กง
7 months ago 278

ความสุข คืออไร? ข้อ 1. ความสุขก็คือ ใจปีติยินดี ใจขอบคุณ ใจปีติยินดี

ตลอดเวลามีแต่ใจปีติยินดี สมาชิกในครอบครัวที่อยู่ร่วมกับเรา ล้วนสร้างบุญสัมพันธ์กับเรา ภรรย...

admin
mindcyber
0
7 months ago 366

จะสร้างความผาสุกแก่ชีวิตอย่างไร? (วิธีคิดและวิธีการสร้างความสุข)

พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง

admin
mindcyber
0
7 months ago 288
0

จะสร้างชีวิตสมบูรณ์พูนสุขอย่างไร

กำหนดความคิดว่า ฉันเป็นคนสมบูรณ์พูนสุขที่สุด ความคิดเป็นตัวที่จับให้มั่นได้ยาก เหมือนม้า...

admin
mindcyber
7 months ago 362
0

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไขปัญหาธรรม

admin
mindcyber
7 months ago 259
0

ยาสมานจิตของพระอาจารย์ไร้ขอบเขต (อู๋จี้)

admin
mindcyber
7 months ago 272

พระอาจารย์กำชับกำชา

admin
mindcyber
0
7 months ago 264

พระโอวาทองค์มหาพฤฒาชันษาแห่งทักษิณาลัย

admin
mindcyber
0
7 months ago 286
0

การที่จะขึ้นเรือธรรมได้นั้น จะต้องรู้จักตัวเองเสียก่อน

admin
mindcyber
7 months ago 256

โลภ โกรธ หลง เหมือนอะไร

admin
mindcyber
0
7 months ago 229
0

รัก โลภ โกรธ หลง คืออะไร

admin
mindcyber
7 months ago 326
0

ใช้ปัญญาหยุดแสวงหา

admin
mindcyber
7 months ago 238

ปัญญาต้องศึกษาฝึกฝนเรียนรู้

admin
mindcyber
0
7 months ago 281
0

ทำบุญอย่ายึดติด

admin
mindcyber
7 months ago 404
0

ลดล้างกรรมด้วยความดี

คนทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเอง สิ่งที่จะช่วยเราลดล้างกรรมได้ลบล้างความชั่วร้ายที่จะมาสู่ใจได้...

admin
mindcyber